Aktuality

 

Dňa 26. októbra 2017 sa v našej škole uskutoční v čase od 15.30 do 17.30 hod. Halloween party. Pozývame všetkých žiakov v strašidelných maskách, ale aj rodičov na popoludňajšiu akciu. Čakajú nás súťaže spolu s hudbou a tancom. Od 14.30 začína výzdoba školy a upratovanie do 18.00. Od pondelka 23. októbra 2017 môžete prispieť k nálade a priniesť vyrezané tekvice, ktoré budú skrášľovať dolnú chodbu. Tiež oceníme, keď prinesiete aj sviečky, ktoré zapálime do tekvíc počas halloweenskeho večera, ktorý naši predkovia nazývali sviatkom Svetlonosa.

 

Dňa 18. októbra 2017 začína na našej škole druhý ročník fotografickej súťaže na tému Belianska jeseň. Opäť sa bude súťažiť v kategórii 1. Človek, 2. Zviera, 3. Príroda. Súťažiť môžu iba žiaci našej školy. Do súťaže môže žiak alebo žiačka poslať maximálne dve fotografie z každej kategórie. Meno fotografie by malo byť v tvare: číslo kategórie, názov diela, priezvisko autora. Príklad: 3.cesta.bžán. Fotografie môžete posielať do súťaže na mailovú adresu mojefotobela@gmail.com do 18. novembra 2017. Vyhodnotenie bude prebiehať koncom novembra. Ceny budú skvelé. Neváhajte, foťte a posielajte. 

 

Našich škôlkarov dnes v jedálni prekvapili nové jedálenské stoly a farebné stoličky. Dospeláci ocenili ich ergonomický tvar, spracovanie podľa najnovších noriem a farebnosť. Foto nájdete v časti Ráčte vstúpiť.

 

Dňa  16. 10. 2017, v čase od 11.30 hod. - 16.30 hod., sa uskutoční ZBER PAPIERA

Papier sa bude odovzdávať novej spoločnosti do pristavenej dodávky. Spoločnosť si určuje tieto podmienky prevzatia papiera:

- papier musí byť pretriedený

previazaný vlastným spôsobom – ideálne  špagátom

- kartón sa zbiera osobitne !

 - Prosíme nevkladať nazbieraný papier do krabíc !

V prípade potreby sa zber predĺži aj na nasledujúci deň 17. 10. 2017.

Ďakujeme, že sa zapojíte. Pomôžete tým nášmu životnému prostrediu 

 

Obec Banská Belá v spolupráci so základnou školou vyhlasuje súťaž o "Najkrajšiu a najzaujímavejšiu historickú fotografiu Banskej Belej". Viac sa dozviete v obrazovej prílohe na fb stránke školy. 

 
 

LETNÉ PRÁZDNINY

Detská športová akadémia vyhlasuje LETNÉ PRÁZDNINY.

Malým športovcom želáme čo najviac slnečných lúčov a tešíme sa na nich opäť v októbri 2017.

                            
                                                             

Chceš sa stať programátorom? Chceš pracovať v IT? Over si svoje schopnosti na stránke hourofcode, čiže hodina kódovania. Našim žiakom, ktorí sa zapojili minulý rok do projektu celosvetového formátu, sa veľmi darilo. Projekt je na našej škole pod záštitou pani učiteľky Kirschnerovej a pána učiteľa Mayera.

 

"Stroj na jednotky"

Milí rodičia, žiačky a žiaci. Obľúbený vzdelávací portál www.bezkriedy.sk vám po obľúbenej doméne mozgožrút a mozgožrútik prináša samovzdelávaciu stránku pre tie deti, ktoré chcú viac ako im škola poskytuje a nudia sa, keď je vonku škaredé počasie. Viac sa dozviete na stránke:www.strojnajednotky.sk

 

Vážení rodičia,

v súlade s VZN č. 3/2016 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banská Belá, Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 1. 4.2016 sa  Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole mení na sumu 7€ na jedno nezaopatrené dieťa mesačne a Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí / ŠKD/ pri Základnej škole v Banskej Belej na sumu 5 € na jedno nezaopatrené dieťa mesačne. Ďakujeme.

 

 

 

 

 

 

Tento týždeň boli na našej škole ukončené stavebné práce. Žiaci sa opäť môžu pohybovať v priestoroch školy podľa predchádzajúcich platných predpisov. Telocvičňa, náraďovňa, skladové priestory, dielne, počítačová miestnosť a kuchynka dostali nový vonkajší vzhľad, ktorý je účelovo a funkčne kompatibilný s hlavnou budovou.