Aktuality

 

Obec Banská Belá v spolupráci so základnou školou vyhlasuje súťaž o "Najkrajšiu a najzaujímavejšiu historickú fotografiu Banskej Belej". Viac sa dozviete v obrazovej prílohe na fb stránke školy. 

                           
                                                             

Chceš sa stať programátorom? Chceš pracovať v IT? Over si svoje schopnosti na stránke hourofcode, čiže hodina kódovania. Našim žiakom, ktorí sa zapojili minulý rok do projektu celosvetového formátu, sa veľmi darilo. Projekt je na našej škole pod záštitou pani učiteľky Kirschnerovej a pána učiteľa Mayera.

 

"Stroj na jednotky"

Milí rodičia, žiačky a žiaci. Obľúbený vzdelávací portál www.bezkriedy.sk vám po obľúbenej doméne mozgožrút a mozgožrútik prináša samovzdelávaciu stránku pre tie deti, ktoré chcú viac ako im škola poskytuje a nudia sa, keď je vonku škaredé počasie. Viac sa dozviete na stránke:www.strojnajednotky.sk

 

Vážení rodičia,

v súlade s VZN č. 3/2016 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banská Belá, Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 1. 4.2016 sa  Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole mení na sumu 7€ na jedno nezaopatrené dieťa mesačne a Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí / ŠKD/ pri Základnej škole v Banskej Belej na sumu 5 € na jedno nezaopatrené dieťa mesačne. Ďakujeme.

 

 

 

 

 

 

Tento týždeň boli na našej škole ukončené stavebné práce. Žiaci sa opäť môžu pohybovať v priestoroch školy podľa predchádzajúcich platných predpisov. Telocvičňa, náraďovňa, skladové priestory, dielne, počítačová miestnosť a kuchynka dostali nový vonkajší vzhľad, ktorý je účelovo a funkčne kompatibilný s hlavnou budovou.