Vzdelanie robí človeka slobodným   

  

  link na našu novú webovú stránku. www.zsbbela.edupage.org

      

          

   Vitajte na našej webstránke  

 

Radi by sme Vás touto formou informovali o aktivitách školy, o pripravovaných podujatiach, o účasti žiakov na rôznych súťažiach ako aj o dosiahnutých úspechoch.

Chceme sprístupniť pre žiakov, rodičov, učiteľov a priateľov školy dôležité informácie, ale aj sa podeliť  so skúsenosťami s výchovou a vzdelávaním našich žiakov. Vzdelávanie na tejto škole je v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní-školský zákon.

Vopred ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom a priaznivcom školy, ktorí aj tento rok venujú našej ZŠ alebo MŠ 2% zo svojej dane. Vzor vyhlásenia o poukázaní sumy vo výške 2% zaplatenej dane spolu s údajmi školy ako prijímateľovi pre potreby daňového úradu je tu.

 

Rekordná mesačná návštevnosť našej stránky,  je 

z októbra 2013...4 887 návštev. 

v roku 2013...35 726

v roku 2014...33 491 

v roku 2015...35 487 

v roku 2016...34 487

v roku 2017...32 043

v roku 2018...32 333

 

 

v mesiaci   jún ich  bolo  1647 

Ďakujeme, že ste tu boli a príďte sa pozrieť znovu! 

 

Zriaďovateľ: Obecný úrad Banská Belá

web stránka obce:

www.banskabela.sk

história obce:

www.banskabela.sk/index.php?id=13&table=content&sablona=navstevnik

Zriaďovacia listina školy: