Aktuality

 

 

V máji nás čaká fotografická súťaž na tému "Môj miláčik, moje domáce zvieratko". Podmienky súťaže si môžete prečítať v prílohe tu. 

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby nájdete tu

 

Na našej škole pribudla technická novinka pre výučbu informatiky, promethean, dotyková tabuľa s operačným systémom android. foto

                      

Na škole stále pokračuje zber elektroodpadu. Potrebujete sa zbaviť starých elektrospotrebičov a neviete kam s ním? Nepatria do komunálneho odpadu. Prineste ich prosíme do školy. Elektroodpad sú elektrozariadenia a sú odpadom vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov. Keď sa ich zbavujete, nemusíte ich rozoberať, stačí ich priniesť do školy. Elektroodpad môže pochádzať aj z obchodných a priemyselných zdrojov. Patria sem napr. televízory, monitory, malé kuchynské spotrebiče, malé a veľké domáce spotrebiče, chladničky, bojlery, sporáky, práčky, dvojplatničky, vysávače, žehličky a iné. Ďakujeme, aj príroda vám poďakuje. My objednáme odvoz a škole sa pripíšu body za každý kilogram elektroodpadu. Na konci šk. roka si za body objednáme pre školu a žiakov rôzne odmeny.                  

 

Milí rodičia, žiačky a žiaci. Obľúbený vzdelávací portál www.bezkriedy.sk vám po obľúbenej doméne mozgožrút a mozgožrútik prináša samovzdelávaciu stránku pre tie deti, ktoré chcú viac ako im škola poskytuje a nudia sa, keď je vonku škaredé počasie. Viac sa dozviete na stránke:www.strojnajednotky.sk

 

Vážení rodičia, v súlade s VZN č. 3/2016 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banská Belá, Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 1. 4.2016 sa  Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole mení na sumu 7€ na jedno nezaopatrené dieťa mesačne a Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí / ŠKD/ pri Základnej škole v Banskej Belej na sumu 5 € na jedno nezaopatrené dieťa mesačne. Ďakujeme.

 

 

 

 

 

 

Tento týždeň boli na našej škole ukončené stavebné práce. Žiaci sa opäť môžu pohybovať v priestoroch školy podľa predchádzajúcich platných predpisov. Telocvičňa, náraďovňa, skladové priestory, dielne, počítačová miestnosť a kuchynka dostali nový vonkajší vzhľad, ktorý je účelovo a funkčne kompatibilný s hlavnou budovou.