Aktuality

 

POZOR DÔLEŽITÝ OZNAM!!! 

Zajtrajší ZBER PAPIERA sa z objektívnych príčin na strane odberateľa prekladá o týždeň, t.j. na 28.5.2018 v rovnakom čase. Za pochopenie ĎAKUJEME! 

 

Prosíme o podporu v podobe 2 percent dane. Všetkým darcom vopred ďakujeme. 

Tlačivo V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

nájdete tu. 

 

Naša škola plánuje v mesiaci august (predbežný termín 20.-24.8.2018) organizovať 5 dńový denný Letný tábor pre deti od 6-12 rokov. Predpokladané výdavky 30€ /dieťa so stravou - desiata, obed, pitný režim. V prípade záujmu prosíme rodičov nahlásiť svoje deti vedeniu školy.

 
 

Na škole stále pokračuje zber elektroodpadu. Potrebujete sa zbaviť starých elektrospotrebičov a neviete kam s ním? Nepatria do komunálneho odpadu. Prineste ich prosíme do školy. Elektroodpad sú elektrozariadenia a sú odpadom vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov. Keď sa ich zbavujete, nemusíte ich rozoberať, stačí ich priniesť do školy. Elektroodpad môže pochádzať aj z obchodných a priemyselných zdrojov. Patria sem napr. televízory, monitory, malé kuchynské spotrebiče, malé a veľké domáce spotrebiče, chladničky, bojlery, sporáky, práčky, dvojplatničky, vysávače, žehličky a iné. Ďakujeme, aj príroda vám poďakuje. My objednáme odvoz a škole sa pripíšu body za každý kilogram elektroodpadu. Na konci šk. roka si za body objednáme pre školu a žiakov rôzne odmeny.

 

Obec Banská Belá v spolupráci so základnou školou vyhlasuje súťaž o "Najkrajšiu a najzaujímavejšiu historickú fotografiu Banskej Belej". Viac sa dozviete v obrazovej prílohe na fb stránke školy. 

                           
                                                             

Chceš sa stať programátorom? Chceš pracovať v IT? Over si svoje schopnosti na stránke hourofcode, čiže hodina kódovania. Našim žiakom, ktorí sa zapojili minulý rok do projektu celosvetového formátu, sa veľmi darilo. Projekt je na našej škole pod záštitou pani učiteľky Kirschnerovej a pána učiteľa Mayera.

 

"Stroj na jednotky"

Milí rodičia, žiačky a žiaci. Obľúbený vzdelávací portál www.bezkriedy.sk vám po obľúbenej doméne mozgožrút a mozgožrútik prináša samovzdelávaciu stránku pre tie deti, ktoré chcú viac ako im škola poskytuje a nudia sa, keď je vonku škaredé počasie. Viac sa dozviete na stránke:www.strojnajednotky.sk

 

Vážení rodičia,

v súlade s VZN č. 3/2016 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy zriaďovateľskej pôsobnosti obce Banská Belá, Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 1. 4.2016 sa  Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole mení na sumu 7€ na jedno nezaopatrené dieťa mesačne a Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí / ŠKD/ pri Základnej škole v Banskej Belej na sumu 5 € na jedno nezaopatrené dieťa mesačne. Ďakujeme.

 

 

 

 

 

 

Tento týždeň boli na našej škole ukončené stavebné práce. Žiaci sa opäť môžu pohybovať v priestoroch školy podľa predchádzajúcich platných predpisov. Telocvičňa, náraďovňa, skladové priestory, dielne, počítačová miestnosť a kuchynka dostali nový vonkajší vzhľad, ktorý je účelovo a funkčne kompatibilný s hlavnou budovou.