Plán činnosti špeciálneho pedagóga  

PhDr. Ivana Andrášiková

 
 

Činnosť špeciálneho pedagóga...  tuaaaaa         pokračovanie tu

po, pokračovanie tu pokračovanie... tu

dysgrafia... tu 

dysleksia... tu

dysortografia... tu

dyskalkúlia... tu

ADHD, porucha pozornosti s hyperaktivitou...tu