Vedenie školy

 

PhDr. Ivana Andrášiková, riaditeľka školy

Mgr. Martina Ďuricová, zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ aj MŠ