Atletická súťaž v Banskej Bystrici, okr. kolo, B.Štiavnica, kr.kolo