...v akcii tretiaci, prváci, štvrtáci, druháci a vyhodnotenie