Športovali sme, divadlo, opekačka, výlet do BŠ., rozlúčenie