Pasovačka, prvouka, sánkovačka, hodina čítania, plaváreń, blokové vyučovanie, herbáre, tvorivé dielne, do bubliniek