Tretiaci a druhácke učivo, Mixiland, narodeniny, sánkovačka, na ľade, exkurzia, HV