Banská Belá ok. súťaž, Banská Štiavnica, Sv. Anton, Školské ovocie pre naše školy