Školský rok 2018/2019     

 

Žiaci 4.roč. sa zúčastnili súťaže Živé lego v Banskej Štiavnici. Obsadili krásne 2.miesto. Gratulujeme. foto

 

Dňa 13. novembra sa na našej škole uskutočnila okresná výtvarná sútaž pod názvom Terra Bela. V poradí 13. ročník bol zároveň prvým pod týmto názvom. Po 12. rokoch sme sa rozlúčili s výtvarným formátom Belianske povesti. Svoje práce u nás prezentovali talentovaní výtvarníci zo 6. základných škôl a materskej školy. Škola pre nich pripravila zaujímavé ceny a tety kuchárky sladké pohostenie. V každej kategórii súťažilo 12 žiačok a žiakov. V druhej kategórii sa na druhom mieste umiestnila Saška Lukáčová, v tretej kategórii sa na druhom mieste umiestnila Emka Hanesová a v poslednej štvrtej kategórii sa na druhom mieste umiestnil Andrej Škoruba. Aj keď získali umiestnenie len niektorí, práce všetkých zúčastnených boli na vynikajúcej výtvarnej úrovni. Najbližšie sa naši výtvarníci zúčastnia sútaže na ZŠ Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici. foto v časti Výtvarné súťaže

 

 V októbri sa na KSŠ sv. F. Asisského v Banskej Štiavnici uskutočnila výtvarná súťaž, na ktorej sa zúčastnili 40-ti žiaci až zo 7. základných škôl. Udeľovalo sa 5 miest v každej z troch kategórii. Naše dievčatá získali dve štvrté miesta, a to Laura Findrich a Madeleine Ivaničová. Zverejnené sú všetky práce v troch kategóriách. foto