V šk.roku 2018/2019   

 

Na Behu trate mládeže naši žiaci a škôlkari nesklamali, práve naopak, ukázali, že vieme konkurovať aj mestským školám a obsadili fantastické umiestnenia. Srdečne gratulujeme. foto

 

Júnový dronmaster, súťaž v ovládaní RC modelov bola bohatá na účasť talentovaných detí. V kategórii chlapci - 1. stupeň boli najúspešnejší Robko Kostrec, Matúško Hanes a Adamko Považan. V kategórii chlapci - 2. stupeň mali najlepší čas Filip A. Bardoň, Viktor Bohuš Goral a Oli Hrubčo. V kategórii dievčatá boli najúspešnejšie Heňa Cimová, Emka Petáková a Nataška Pokošová. Kategóriu Dron reprezentovali Robko Kostrec a Davidko Murančan. foto

 

Naši výtvarníci sa 4. júna zúčastnili výtvarnej súťaže vo Sv. Antone. Mali umelecky stvárniť bulharský romantický príbeh nenaplnenej lásky. Najlepšie práce na súťaži získali cenu kaštieľa. Gratulujeme Martinke Bartkovej za kategóriu 4. až 6. ročník. V kategórii 1. až 3. ročník získala 3. miesto Linduška Gemzová. V prílohe nájdete aj výtvarné práce. foto v časti Výtvarné súťaže

 

Vyhodnotili sme celoškolskú fotografickú súťaž na tému Moje domáce zvieratko, môj miláčik. V kategórii 1. stupeň získal prvé miesto David Murančan. V kategórii 2. stupeň sa na treťom mieste umiestnila Zuzana Cibulová, druhé miesto obsadila Emma Spodniaková a prvé miesto získala so svojou fotkou Nina Pavlíková. Štyri najlepšie fotky nájdete v časti Fotoúťaž. Gratulujeme a tešíme sa opäť o rok.

 

V B. Štiavnici sa konala atletická súťaž pre 1. - 5. ročník základných škôl. Naši žiaci predviedli skvelé výkony a obsadili vynikajúce umiestnenia. Robko Kostrec 4. miesto v skoku do diaľky, Aďka Škorubová 3. miesto v rozbehu v behu na 150m, Henka Cimová 2. miesto v rozbehu v behu na 150m, Mirko Dobák 4. miesto v behu na 50m a 1. miesto v behu na 800m, Oliver Hrubčo 2. miesto v behu na 800m, Vivi Ivaničová 1. miesto v behu na 600m a 1. miesto v skoku do diaľky. Gratulujeme, foto v časti Atletika

 
To, že sme vždy ochotní pomôcť, podať pomocnú ruku, či dokonca pokúsiť sa o záchranu života sme dokázali na súťaži Družstiev mladých zdravotníkov, ktorú organizoval Slovenský Červený kríž. Umiestnili sme sa na peknom 3.mieste a už teraz sa tešíme na túto súťaž o rok.foto
 

Zúčastnili sme sa okresného kola vo futbale žiačok. Obsadili sme krásne tretie miesto. Gratulujeme. foto v časti Futbal

 

Dnes našu školu reprezentovali žiaci na speváckej súťaži Slávik Slovenska v Banskej Štiavnici. Umiestnenie síce nezískali, ale bojovali statočne a spievali od srdca. Gratulujeme Márii Kováčovej, žiačke našej školy, ktorá v silnej konkurencii získala krásne 3.miesto (súťažila za ZUŠ B. ŠTIAVNICA). foto

  

Vyhodnotenie Belianskeho slávika:
Kategória ľudová pieseň :
1. miesto - Henrieta Cimová
2. miesto - Linda Gemzová
3.miesto - Juraj Mucha
Kategória umelá pieseň :
1. miesto - Mária Kováčová
2. miesto - Viktória Suchá
3. miesto - Šimon Mišnec
Kategória duo:
1. miesto - Emma Hanesová, Liliana Cimova
2.miesto - Natália Kertészová, Alexandra Lulčová
3.miesto - Róbert Kostrec, Rastislav Ivanič

 
V OK Hviezdoslavovho Kubína v Banskej Štiavnici sa našim žiačkam 5.A, V. Ivaničovej a H. Hudecovej, podaril husársky kúsok. Obidve sa totiž umiestnili na prvých postupových miestach a budú reprezentovať okres Banská Štiavnica v regionálnom kole. K úspechu blahoželáme a 4.4. budeme držať palce!  foto
 

V prvom polroku školského roka 2018/2019 sme vyhodnotili celoškolské kolo šachového turnaja. Na treťom mieste sa umiestnil v kategórii 1. až 9. ročník Peter Remeň, druhé miesto obsadil Jozef Vakula a prvenstvo si vybojoval Jaroslav Remeň. Gratulujeme. foto

 

Opäť sme boli úspešní v súťaži prednesu slovenských povestí. V. Ivaničová, žiačka 5.A, sa umiestnila na prvom mieste v OK Šaliansky Maťko. Blahoželáme! foto v časti Slovenský jazyk

 

Výsledky celoškolského podujatia Dronmaster boli nasledovné: 

1. miesto, kategória dron, Mirko Dobák

1. miesto, kategória RC modely, dievčatá: Hanka Hudecová

1. miesto, kategória RC modely, chlapci do 10 rokov, Leo Rusko

2. miesto, kategória RC modely, chlapci do 10 rokov, David Murančan

3. miesto, kategória RC modely, chlapci do 10 rokov, Matúš Hanes

1. miesto, kategória RC modely, chlapci nad 10 rokov, Oliver Hrubčo

2. miesto, kategória RC modely, chlapci nad 10 rokov, Šimon Kertész, foto

 

11. decembra naše výtvarníčky a výtvarníci tvorili na ZŠ J. Horáka v Banskej Štiavnici na tému "Staré štiavnické remeslá". V kategórii 4. až 6. ročník sa na treťom mieste umiestnila Vivienne Ivaničová. V kategórii 7. až 9. ročník sa na treťom mieste umiestnila Laura Findrich. Rovnako nás reprezentovali krásnymi prácami Linda Gemzová, Madeleine Ivaničová, Martina Bartková a Juraj Mucha. Ukážky prác všetkých zúčastnených si môžete pozrieť v prílohe s prácami našich žiakov. foto v časti Výtvarné súťaže

 

Koncom novembra sa v Banskej Štiavnici uskutočnila okresná súťaž v šachu. Reprezentovali nás Peter Remeň, Jaroslav Remeň, Jozef Vakula a Nikolas Hankovič. Na treťom mieste sa v kategórii nad 10 rokov úspešne umiestnil Jaro Remeň. Jozefovi Vakulovi nečakane zrušili kategóriu do 10 rokov, a preto statočne bojoval so staršími žiakmi. Gratulujeme. 

 

Žiaci 4.roč. sa zúčastnili súťaže Živé lego v Banskej Štiavnici. Obsadili krásne 2.miesto. Gratulujeme. foto

 

Dňa 13. novembra sa na našej škole uskutočnila okresná výtvarná sútaž pod názvom Terra Bela. V poradí 13. ročník bol zároveň prvým pod týmto názvom. Po 12. rokoch sme sa rozlúčili s výtvarným formátom Belianske povesti. Svoje práce u nás prezentovali talentovaní výtvarníci zo 6. základných škôl a materskej školy. Škola pre nich pripravila zaujímavé ceny a tety kuchárky sladké pohostenie. V každej kategórii súťažilo 12 žiačok a žiakov. V druhej kategórii sa na druhom mieste umiestnila Saška Lukáčová, v tretej kategórii sa na druhom mieste umiestnila Emka Hanesová a v poslednej štvrtej kategórii sa na druhom mieste umiestnil Andrej Škoruba. Aj keď získali umiestnenie len niektorí, práce všetkých zúčastnených boli na vynikajúcej výtvarnej úrovni. Najbližšie sa naši výtvarníci zúčastnia sútaže na ZŠ Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici. foto v časti Výtvarné súťaže

 

 V októbri sa na KSŠ sv. F. Asisského v Banskej Štiavnici uskutočnila výtvarná súťaž, na ktorej sa zúčastnili 40-ti žiaci až zo 7. základných škôl. Udeľovalo sa 5 miest v každej z troch kategórii. Naše dievčatá získali dve štvrté miesta, a to Laura Findrich a Madeleine Ivaničová. Zverejnené sú všetky práce v troch kategóriách. foto