Školský rok 2017/2018   

 
 

Dňa 6.2.2018  si naši žiaci overovali svoje vedomosti v okresnom kole Geografickej olympiády. V troch náročných testoch najlepšie uspel Jakubko Hunka zo 6.A triedy , ktorý obsadil druhé miesto vo svojej kategórii. Jakubkovi blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy. foto v časti Geografia

 

Dňa 9.2.2018 sme sa zúčastnili na regionálnom kole vo volejbale žiačok. Naše baby aj napriek veľkej bojovnosti a oklieštenej zostave obsadili 3.miesto. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.  foto v časti Volejbal

 

Aj v našej škole máme literárne nadaných žiakov. V súťaži Horákova Štiavnica sa naši žiaci umiestnili na krásnom 2.mieste v kategórii poézia Eliška Cibulova(4.A),a Mirko Dobák a Šimon Kertész(4.A) v kategórii próza na 3.mieste. Tvorili poéziu a prózu na tému Listy. Víťazom srdečne gratulujeme, a tešíme sa z ich úspechu! foto... https://zsbanskabela.webnode.sk/fotogaleria/slov-jazyk/

 

Dňa 30.1.2018 sa dievčatá a chlapci našej školy zúčastnili okresného kola vo volejbale. Bol to pre nás veľmi úspešný deň, pretože dievčatá obhájili prvenstvo z minulého roku a chlapci ich napodobnili a senzačne vyhrali. Obe družstvá postupujú do regionálneho kola, ktoré  sa uskutoční v Žiari nad Hronom. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.  foto...https://zsbanskabela.webnode.sk/fotogaleria/volejbal/

 

V. Ivaničová, J. Vakula a M. Mišinec reprezentovali školu v súťaži prednesu povestí Šaliansky Maťko. J. Vakula sa umiestnil na peknom 2. mieste. Ďakujeme a blahoželáme ! foto...https://zsbanskabela.webnode.sk/fotogaleria/slov-jazyk/

 

V týchto dńoch boli na školy rozposlané výsledky celoslovenského testovania žiakov 5.ročníka. Našim piatakom sa darilo. Z matematiky napísali monitor oveľa lepšie ako bol celoslovenský priemer. Zo slovenského jazyka boli tesne pod celoslovenským priemerom. Matematika 74,55% (64,7% je celoslovenský priemer), Slovenský jazyk a literatúra 60,9% (62,8% je celoslovenský priemer). Piatakom blahoželáme a držíme palce deviatakom, ktorých testovanie čaká 21.marca.

 

Vyhodnotenie celoškolského šachového turnaja za prvý polrok školského roka 2017/2018. Na treťom mieste sa umiestnil Jožko Vakula, druhý bol Peťo Remeň a celkovou víťazkou podľa počtu získaných bodov a dosiahnutých víťazstiev sa stala Miška Remeňová. Gratulujeme a tešíme sa na ďalší turnaj. foto...https://zsbanskabela.webnode.sk/fotogaleria/sachovy-turnaj2/

 

Dňa 12.12 sme sa zúčastnili okresného kola v basketbale žiačok. Súperili sme v konkurencii troch škôl. Po výsledkoch 23:0 proti ZŠ Kollára, 37:0 proti KSŠ a 28:4 proti ZŠ Horáka sme opäť obhájili prvenstvo v okresnom kole v basketbale a postupujeme do regionálneho kola. Dievčatám patrí veľká pochvala a gratulácia. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. foto...https://zsbanskabela.webnode.sk/fotogaleria/basketbal/

 

V Základnej škole Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu reprezentovali dve deviatačky - Marianna Klátiková a Adela Dobrotová. Spomedzi deviatakov z ostatných škôl, sa Marianne Klátikovej podarilo vybojovať pekné druhé miesto. Blahoželáme!

 

Naši šachisti sa 27. 11. 2017 v Banskej Štiavnici zúčastnili šachového turnaja na okresnej úrovni. Po usporiadaní školského kola nás v silnej konkurencii šachistov zo šachových klubov reprezentovali Jaroslav a Peter Remeň, Michaela Remeňová a Nikolas Hankovič. Úspech zaznamenala Michaela Remeňová, ktorá obsadila postupové druhé miesto na krajské kolo v Banskej Bystrici. foto...https://zsbanskabela.webnode.sk/fotogaleria/sachovy-turnaj2/


Dńa 9. novembra sa uskutočnila v našej škole pod vedením p. uč. Mayera okresná výtvarná súťaž Belianske povesti na tému Belianska jeseň. Tento rok sme otvorili už 12. ročník súťaže pre mladých umelcov z banskoštiavnického okresu, na ktorom sa zúčastnili žiaci až z 5. základných škôl a 2. materských škôlok. Ďakujeme tetám kuchárkam, ktoré pripravili pre 34 detí a 7 pedagógov chutné pohostenie. Naše umelkyne a umelci obsadili v silnej konkurencii pekné umiestnenia. V kategórii 1. až 3. ročník sa umiestnila na 2. mieste Henka Cimová a na treťom mieste Alicka Hanesová. V kategórii 4. až 6. ročník sa na 1. mieste umiestnila Emka Hanesová a na 2. mieste Aďo Škoruba. V kategórii 7. až 9. ročník sa na 1. mieste umiestnila Sofia Petáková a na 3. mieste Marianka Klátiková. Gratulujeme. foto...https://zsbanskabela.webnode.sk/fotogaleria/vytvarna-sutaz/

 

Dńa 25.10.2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Najlepšia bola M.Klátiková, získala 21bodov z 25. Blahoželáme.

 

Dňa 26. októbra 2017 sa uskutočnilo na Katolíckej spojenej škole sv. Františka A. v Banskej Štiavnici okresné kolo vo výtvarnej súťaži na tému hudba. Zúčastnili sa na nej výtvarníci z piatich základných škôl a samozrejme medzi nimi aj tí naši. Okrem našich škôlkárov v kategórii 1. až 3. r. sa na 2.mieste umiestnila Alicka Hanesová a na 3.mieste Henka Cimová. V kategórii 4. až 6. r. naše talentované dievčata nesklamali a na 2.mieste sa umiestnila Emka Spodniaková a na 3.mieste Maťka Bartková. V kategórii 7. až 9. r. obsadila krásne 1.miesto Adelka Dobrotová. Výborne nás reprezentovala aj Laura Findrichová, ktorá si neodniesla cenu, aj keď jej práca bola v silnej konkurencii veľmi kvalitná. Dievčence, gratulujeme.  foto...https://zsbanskabela.webnode.sk/fotogaleria/vytvarna-sutaz/

 

Dňa 4.10. sme sa zúčastnili atletickej sútaže v Banskej Bystrici. Našu školu v konkurencii vyše 70 škôl reprezentovali Paulína Bartková v skoku do výšky, Emma Rudinská v behu na 300 metrov, Vivienne Ivaničová v behu na 600 metrov a Laura Findrichová v behu na 60 metrov. Ani jedna naša žiačka sa v bohatej konkurencii nestratila. Paulína obsadila 4. miesto, Emma vo svojom rozbehu 3. miesto, Laura 5. miesto a Vivienne napriek tomu, že bežala s o 3 roky staršími súperkami držala s nimi krok a skončila na 7. mieste, ale nedala žiadnu šancu svojim rovnako starým súperkám, a tak sa môžme len tešiť čo bude robiť so svojimi súperkami keď bude staršia. Babám patrí veľká pochvala, pretože každá zo seba vydala maximum a vzorne reprezentovali školu. Ďakujeme, máme aj foto...https://zsbanskabela.webnode.sk/fotogaleria/atletika/ 

 

           Školský rok 2016/2017   

 

Koniec školského roka sa nezaobíde bez vyhodnotenia práce žiakov. Okrem vysvedčení sú to pochvaly triednym učiteľom. Tento rok sme mali mnoho úspešných žiakov, ktorí si zaslúžili najvyššie ocenenie, a to pochvalu riaditeľkou školy za úspešnú reprezentáciu našej školy na okresných, regionálnych, či krajských kolách v rôznych súťažiach. Ocenenia žiačky a žiaci dostali aj za výborný prospech s priemerom jedna, za vzorné správanie, či dochádzku. Blahoželáme a sme na vás pyšní.

 

Dňa 19.júna sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv - žiaci druhého stupňa, sa hodinách občianskej výchovy zaoberajú témou ľudských práv,ktorá sa  v súčasnej dobe  stáva čoraz diskutovanejšou. Niektorí z nich už pri spoločnej fotografii svojim postojom  právo vyjadriť vlastný  názor uplatnili.....Žiaci  svoje znalosti ľudských práv dokázali formou úvahy a projektu. Trom najlepším projektom: Naši Gemzovej, Jurajovi Lukáčovi a Viktórii  Ihrackej boli udelené malé ceny. foto

 

Aj v piatok sa v našej škole odmeňovalo. V marci sme sa zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Reprezentovalo nás 20 najšikovnejších a najodvážnejších matematikov. Všetci boli ocenení diplomom a malým darčekom. Titul Školaký šampión získal Jarko Remeň zo 4.A triedy . Všetkým blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. foto

 
Memoriál Vladka Stračinu 

Kategória mladší žiaci: Na 3. mieste sa umiestnil Jaro Remeň, Emma Spodniaková, Maťka Bartková. O 2. a 1.miesto sa súťažilo až dokonca, nakoľko dve družstvá mali v cieli rovnaký čas. Rozhodol až záverečný rozstrel. Na 2.mieste sa umiestnili Povinský Ľuboš, Pavlenda Martin, Hrnčiríková Lea z Cirkevnej školy. Na 1.mieste sa umiestnili Ella Rudinská, Martin Dobák, Mirko Dobák.

Kategória starší žiaci: 3.miesto: Martin Antošík, Jakub Hunka, Michaela Remeňová, 2.miesto: Slavo Dlubač, Jano Lalík, Vika Partlová,1.miesto: Emma Rudinská, Paťo Pavlík, Lukáš Peták. Gratulujeme a veríme, že sa na ďalšom ročníku Memoriálu Vladka Stračinu môžme opäť tešiť na vynikajúce výkony a obetavosť pre tím.  

 
Dňa 5.6.2017 sa žiaci našej školy (Ella Rudinská, Jakub Hunka a Andrej Škoruba) zúčastnili súťaže Čo šepká les. Vyskúšali si rôzne súťažné disciplíny ako napríklad poznávanie drevín, rôznych zvierat, ale aj hlasov a stôp zveri. Svojimi šikovnými rukami zhotovili nielen vtáčiu búdku, ale aj zasadili stromček. Vyskúšali si aj streľbu na laserovej strelnici. Našim šikovným žiakom ďakujeme. foto
 

Beh Trate mládeže sa tento rok niesol v znamení horúcich dní, preto sa súťaže zúčastnili hlavne žiaci odhodlaní zabojovať a dokázať niečo viac ako ostatní. Preto chceme vyzdvihnúť odvahu a nadšenie všetkých zúčastnených žiakov, nielen víťazov. Z dievčat vo svojich kategóriách sa na prvom mieste umiestnila Vivienne Ivaničová a na druhom mieste Nina Pavlíková. Zo starších žiačok na treťom mieste to bola Michaela Remeňová. Na popredných miestach v pelotóne sa držali Emma Spodniaková, Bianka Brezová, Hanka Hudecová a Paulína Bartková. Z chlapcov bol naúspešnejší Martin Dobák na druhom mieste a Miroslav Dobák na treťom mieste. Pochvalu si zaslúžia Leo Rusko, Oliver Hrubčo a Madeleine Ivaničová, ktorým tesne uniklo tretie miesto, či Mário Bobák, Robko Kostrec a Janko Lalík, ktorí tiež dobehli v prvej vlne pelotónu. Za MŠ si medailu za 3. miesto odniesol Timur Andrášik.foto

 

Vo štvrtok 25.05.2017 vo Svätom Antone sa naše výtvarníčky zúčastnili okresnej výtvarnej súťaže. Piaty ročník Coburgovych lások sa niesol v znamení cestovanie v časoch Ferdinanda Coburga. Vivienne Ivaničová sa umiestnila vo svojej kategórii prvý až tretí ročník na 1. mieste. V kategórii štvrtý až šiesty ročník skončila na krásnom 2. mieste Martina Bartková. V kategórii siedmy až deviaty ročník sa umiestnili súčasne na treťom mieste Marianna Klátiková a Laura Findrichová. Cenu múzea dostala Henrieta Cimová a Iveta Hanesová. Ich práce vybrala porota za Múzeum vo Svätom Antone. foto v časti Výtvarné súťaže.

 

Trojčlenné  družstvo žiakov  9.r.  sa dnes zúčastnilo dejepisnej súťaže  " Medzníky  druhej svetovej  vojny". Družstvo v zložení:Dlubač, Klátiková,Partlová sa umiestnilo na 4.mieste. foto 

   

Naši žiaci Emma Rudinská, Viktória Partlová, Lukáš Peták, Boris Pacher a Slavomír Dlubač dosiahli fantastický úspech.V súťaži Družstiev mladých zdravotníkov organizovanou Slovenským Červeným krížom získali s počtom bodov 242  krásne 2. miesto a od 1. miesta ich delili len 2 body. Svedomitá príprava tak určite stála za to a do budúcna sa plánujem tejto tematike venovať aj so žiakmi 1.stupňa a získať tak úspešných mladých zdravotníkov aj v týchto radoch. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu. foto

 

Dňa 15. až 16. mája sa konala atletická súťaž, na ktorej sa úspešne zúčastnili žiaci našej školy. Zo súťaže sme prvý deň priniesli 2. miesto v disciplíne skok do výšky vďaka Paulíne Bartkovej. Druhý deň sa súťaže zúčastnili žiaci Martin Dobák, Vivi Ivaničová, Michaela Remeňová, Michaela Siládiová, Emma Rudinská, Boris Pacher, Lukáš Peták, Laura Findrichová, Patrik Pavlík, Paulína Bartková a Monika Palášthyová. Laura Findrichová získala v behu na 60 metrov 3. miesto, Patrik Pavlík 2. miesto v skoku do diaľky a v disciplíne štafety dievčatá naše žiačky získali 3. miesto. Z okresnej súťaže sme priniesli aj 1. miesta vďaka Miške Remeňovej v disciplíne vrh guľou, Miške Siládiovej v hode kriketovou loptičkou a nakoniec Emme Rudinskej, ktorá vo svojej prvej atletickej súťaži získala taktiež 1. miesto v skoku do diaľky. Dievčatá postupujú do Banskej Bystrice na krajskú súťaž a naďalej im budeme držať palce v takýchto úžasných výkonoch. Veríme, že nabudúce sa k žiakom pridá aj Vivi Ivaničová, žiačka 3. ročníka, s druhým najlepším rozbehom a piatym najlepším časom v behu na 300 metrov, ktorá súťažila proti žiačkam 8. a 9. ročníka. Všetkým žiakom gratulujeme. foto v časti Atletika

 

Naši žiaci (Lukáš Peták, Emma Rudinská, Viktória Partlová a Slavomír Dlubač) si 12.mája zmerali sily v Súťaži mladých záchranárov civilnej obrany s rovesníkmi z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. V areáli plážového kúpaliska v mestskom parku v Žiari nad Hronom prezentovali svoje schopnosti a vedomosti z oblasti streleckej, zdravotnej a požiarnej prípravy, z topografie a ďalších zložiek civilnej obrany. Výsledkom ich snaženia je pohár za tretie miesto ocenené aj vecnými cenami, diplomom a medailami. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy a obce. Vďaka patrí samozrejme aj pani učiteľke Trilcovej a pánovi učiteľovi Šamovi za ich prípravu žiakov na súťaž. Foto

 

Dňa 11. mája sa naši žiaci Adriana Frajová, Michaela Remeňová, Sofia Petáková, Emma Rudinská, Dávid Kosorín a Lukáš Peták zúčastnili streleckej súťaže, kde obsadili popredné miesta. Výborný výkon podali žiaci Lukáš Peták a Michaela Remeňová, ktorí získali 1. miesto, Adriana Frajová obsadila 2. miesto a Dávid Kosorín 3. miesto. V družstve sa v kategórii 6-7. ročník ZŠ umiestnili na 2. mieste. Našim žiakom srdečne gratulujeme. foto

 

Dňa 26.4.2017 sa naše žiačky zúčastnili futbalu nižších ročníkov. Bojovali sme oproti výrazne zdatnejším súperkám a i napriek tomu, že sme získali 3. miesto stali sme sa miláčikom publika. Gratulácie za náš výkon sme obdržali aj od hlavného rozhodcu. foto

 

V utorok reprezentovala našu školu v regionálnom kole Hviezdoslavov Kubín výborná recitátorka, V. Ivaničová. ĎAKUJEME!!! foto

 

Dňa 12.4. sme sa zúčastnili okresného kola vo futbale žiačok. Dievčatá vybojovali pekné druhé miesto za čo im patrí veľka pochvala. Gratulujeme.  foto

 

Dňa 30.3.2017 sa na našej škole konala školská spevácka súťaž Beliansky slávik. Súťažilo sa v 3 kategóriách:

1. DUO (1.m - M. Bartková, E.Spodniaková, 2.m - L. Centko, R. Ivanič, 3.m - D. Marková, H. Cimová)

2. POPULÁRNA PIESEŇ (1.m - N. Kertészová, 2.m - A.Goralová, M. Kováčová, 3.m - M. Siládiová)

3. ĽUDOVÁ PIESEŇ (1.m - L.Cimová, 2.m - E.Cibulová, 3.m - J.Mucha, M. Ivaničová

Špeciálna cena poroty bola udelená Hanke Hudecovej. Viťazom gratulujeme! foto

 

Žiaci 4. a 5. ročníka sa dnes zúčastnili 19- teho ročníka ŽIVÉ LEGO v Banskej Štiavnici. V obidvoch kategóriách získali žiaci našej školy 1. miesta. Srdečne blahoželáme. foto

 

Sedem statočných reprezentovalo našu školu v OK Hviezdoslavov Kubín v Banskej Štiavnici. V.Ivaničová obsadila vo svojej kategórii 1. miesto a L. Cimová sa umiestnila na 3. mieste. Blahoželáme! foto

 

Dňa 20. 03. 2017 sme sa zúčastnili okresného kola výtvarnej súťaže Kollárova Štiavnica očami detí v Galérii J. Kollára v Banskej Štiavnici. Súťaž bola veľmi náročná. Žiaci si losovali predlohy výtvarných diel, ktoré reprodukovali temperovou technikou. V kategórii prvý až tretí ročník sa na druhom mieste umiestnila Daniela Marková a na treťom mieste Vivienne Ivaničová. V kategórii štvrtý až šiesty ročník získala čestné miesto Natália Kertészová a výborné tretie miesto obsadil Juraj Mucha. V poslednej kategórii siedmy až deviaty ročník sa na prvom mieste umiestnila Sofia Petáková a na druhom mieste Viktória Partlová. Gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a obce. foto

 

Dnes sme sa v Kremnici zúčastnili regionálneho kola v basketbale žiačok. O postup sa naše baby športovo pobili s gymnáziom zo Žiaru. Aj napriek veľkému odhodlaniu a bojovnosti našich dievčat musíme uznať kvalitu súpera. Gratulujeme a ďakujeme za 2. miesto ! Foto vo Fotogalérií v časti Basketbal.

 

V okresnom kole Geografickej olympiády našu školu reprezentovali piataci - D.E.Gemza a J.Hunka. V ostatných kategóriách sme nemali zastúpenie, lebo žiaci boli na lyžiarskom výcviku.Jakubko bol úspešný a skončil na 1.mieste. Žiaľ, pre piatakov sa súťaž končí okresným kolom. Jakubkovi blahoželáme !foto

 

Dńa 31.1.2017 sme sa zúčastnili na Okresnom kole v basketbale žiačok. Naše šikulky opäť predviedli, čo znamená kolektívny výkon a bojovnosť. Odmenou za ich výkon je 1. miesto v Okresnom kole a zároveň postup do Regionálneho kola. Gratulujeme ! foto

 

V týchto dňoch boli na školy rozposlané výsledky celoslovenského testovania piatakov. Našim piatakom sa darilo . Z matematiky napísali monitor lepšie ako bol celoslovenský priemer . Zo slovenského jazyka boli tesne pod celoslovenským priemerom. Matematika 63,8% (62,3% - celoslovenský priemer) a Slovenský jazyk 62,3% ( 63,1%- celoslovenský priemer ). Piatakom blahoželáme a držíme palce deviatakom, ktorých takéto testovanie čaká o dva mesiace.

 

A opäť sa nám podarilo v súťaži prednesu povestí Šaliansky Maťko. Reprezentovali nás J.Vakula, V.Ivaničová a M.Mišinec. Vivi nedala vo svojej kategórií žiadnemu konkurentovi a 1.miesto mala vo vrecku. Miško si zas priniesol diplom za krásne 2.miesto. Všetkým zúčastnením blahoželáme a patrí im náš obdiv. 

 

Vo štvrtok 15.12.2016 sa naše žiačky zúčastnili regionálneho kola vo volejbale žiačok. Konkurenciu im tvorili žiačky zo Žiaru a Žarnovice. Prvý zápas proti Žiaru baby s prehľadom vyhrali, aj keď si v druhom sete vybrali výkonnostnú pauzu a museli hrať tri sety. Druhý zápas proti Žarnovici odštartovali naše žiačky fantasticky. V prvom sete rozbili súpera a podobne to vyzeralo aj v druhom sete, no keď sa nám zranila Miška Siládiová a rozhodkyňa odpískala sériu kontroverzných rozhodnutí, Žarnovica zápas otočila. Aj napriek všetkému si dievčatá zaslúžia obrovskú pochvalu a uznanie za bojovnosť a nevzdávanie sa za žiadneho stavu. Sú to veľké bojovníčky. Gratulujeme a Ďakujeme za aj tak úžasné druhé miesto v regionálnom kole. foto

 

V decembri odbor krízového riadenia v Banskej Štiavnici vyhodnotil okresnú výtvarnú súťaž pod názvom Ochranárik 112. Naše talentované deti pod vedením pána učiteľa Mayera prezentovali svoje práce. Našu školu v porote pozostávajúcej z piatich škôl zastupovala Laura Findrichová. Štyria aktivisti pod vedením pani Hrubčovej vykonávali aktivity zamerané na nácvik záchrany ľudského života. V kategórii prvý až štvrtý ročník získala prvé miesto v okrese Emma Hanesová a tretie miesto Iveta Hanesová. V kategórii piaty až deviaty ročník získala krásne tretie miesto Marianna Klátiková. Gratulujeme víťazom, ale aj ostatným nádejným umelcom, ktorí prispeli svojimi prácami ku kvalite tohoto podujatia. foto

 

13. decembra na Luciu sme si výborne zasúťažili na okresnej súťaži ZŠ J. Horáka. Spomedzi piatich zúčastnených základných škôl sme si neurobili žiadnu hanbu. Atmosféra bola vynikajúca, hostitelia skvelí. Pod taktovkou pána učiteľa Mayera v kategórii prvý až tretí ročník získal tretiak Boris Lukáč čestné miesto a jeho spolužiačka Vivka Ivaničová za svoj výkon krásne druhé miesto. V kategórii štvrtý až šiesty ročník skončil na výbornom druhom mieste piatak Miško Mišinec a na treťom mieste spolužiak Aďo Škoruba. V kategórii siedmy až deviaty ročník sa umiestnila na druhom mieste deviatačka Vika Partlová a na treťom mieste ôsmačka Mari Klátiková. Gratulujeme. foto

 

Aj tento šk.rok sa naši žiaci zapojili do informatickej šúťaže iBobor. V riešení náročných logických úloh obstáli štyria žiaci, ktorí získali diplom úspešného riešiteľa. Najlepší výsledok dosiahli: 

I.stupeň - I.Hanesová a E.Rudinská 4.r.

II.stupeň- P.Remeň 5.r. a M.Remeňová 8.r. 

Gratulujeme a máme foto.

 

 

  

Dňa 30. novembra sme v našej škole organizovali jedenásty ročník výtvarnej súťaže Belianske povesti. Podujatia na okresnej úrovni sa zúčastnili žiaci a učitelia zo štyroch základných škôl a štyroch materských škôl. V kvalitnej konkurencii sa umiestnili nasledovne aj naše výtvarníčky: V druhej kategórii získala druhé miesto Dorotka Dobrotová a tretie miesto Hanka Hudecová. V tretej kategórii obsadili čestné miesta Martinka Bartková a Lili Cimová. V poslednej štvrtej kategórii najstarších žiačok sa umiestnili spoločne na druhom mieste Vika Partlová a Adelka Dobrotová. Gratulujeme dievčatá. foto

 

Dňa 30.11.2016 sa žiačky našej školy zúčastnili Okresného kola vo volejbale. Aj napriek výrazne pozmenenej zostave oproti minulým rokom naše dievčatá zabojovali a ukázali, že sa vedia pobiť o čo najlepší výsledok pre seba a za našu školu. Úžasné 1. miesto je na svete a postup do Regionálneho kola sa stal realitou. Dievčatá si zaslúžia veľkú pochvalu za bojovnosť a samozrejme za umiestnenie. Ďakujeme! foto

 

Dňa 15.11.2016 sa v Banskej Štiavnici uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka. V silnej konkurencii žiakov 9. ročníkov reprezentovali našu školu dve ôsmačky - N. Gemzová a A. Dobrotová. Síce sa neumiestnili na popredných miestach, ale preukázali sa svojou odvahou a šikovnosťou. Dievčatá, ďakujeme!