Školský rok 2018/2019

 

Aj tento šk. rok všetky aktivity nájdete na vám už známej fb stránke našej materskej školy  
https://www.facebook.com/msbanskabela1/?fref=ts