Informácie o nás     

 

     Sme škola, v ktorej sa žiaci vzdelávajú v deviatich triedach základnej školy a troch triedach materskej školy.  V našej škole máme posilnenú hodinovú dotáciu na vyučovanie anglického jazyka a telesnej výchovy.                

 

 

                         riad. ZŠ s MŠ: PhDr. Ivana Andrášiková

                         zást.  ZŠ a MŠ: Mgr. Martina Ďuricová   

                         výchovný poradca: Mgr. Zuzana Dobáková

           

                      ZŠ                                                      MŠ

       

         1.r. Mgr. Zoltán Mayer             Mgr. Patrícia Pálová, tr.uč."myšky"

          2.r. Mgr. Zuzana Dobáková     Mgr. Michaela Bačíková, tr.uč."žabky"

          3.r. Mgr. Tatiana Labátová      Mgr. Lucia Ivaničová, tr.uč."vranky"

          4.r. Mgr. Simona Cimová        Janka Šabíková, učiteľka                  

          5.r. Mgr. Jakub Šamo              Veronika Ševčíková, pg.asistentka    

          6.r. Mgr. Zuzana Mikulčíková 

          7.r. Mgr. Anna Trilcová

          8.r. Mgr. Peter Kösegi 

          9.r. Mgr. Karin Filipová

 

          ostatní vyučujúci: Mgr. Ľudmila Kirschnerová

          pedagogický asistent: Mgr. Viera Michalčáková         

                  

           vychovávateľka ŠKD: Anna Lepáčeková  

          

           prevádzkoví pracovníci:

            Anna Rusnáková, učtovníčka

            Marta Martišová, školníčka

            Katarína Dobáková, upratovačka

            Peter Hanzlík, údržbár

 

            Monika Villárová, upratovačka MŠ

            Eva Lalíková, vedúca ŠJ

            Emília Hankovičová, hl. kuchárka

            Elena Mlynáriková, kuchárka

            Petra Kohútová, kuchárka

            Mgr. Mikuláš Bariak, kurič     

 

 

 

 

 

 

História projektu

 

Vznik stránky: 24.1.2011

Aktualizuje: Mgr. Jarmila Šilerová