Informácie o nás     

 

     Sme škola, v ktorej sa žiaci vzdelávajú v deviatich triedach základnej školy a troch triedach materskej školy.  V našej škole máme posilnenú hodinovú dotáciu na vyučovanie anglického jazyka a telesnej výchovy.                

 

 

                         riad. ZŠ s MŠ: PhDr. Ivana Andrášiková

                         zást.  ZŠ a MŠ: Mgr. Martina Ďuricová   

                         výchovný poradca: Mgr. Zuzana Dobáková

           

                      ZŠ                                                      MŠ

       

           1.r. Mgr. Simona Cimová           1.tr. Mgr. Patrícia Pálová, tr.uč.

          2.r. Mgr. Zoltán Mayer              2.tr. Bc. Michaela Krahulcová, tr.uč.

          3.r. Mgr. Zuzana Dobáková      3.tr. Veronika Ševčíková, tr.uč.

          4.r. Mgr. Martina Ďuricová        Bc. Janka Šabíková, učiteľka             

          5.r. Mgr. Karin Filipová             Eva Lalíková, učiteĺka      

          6.r. Mgr. Jakub Šamo                Monika Villárová, školníčka 

           7.r. Mgr. Lucia Ivaničová

           8.r. Mgr. Anna Trilcová

           9.r. Mgr. Peter Kösegi                         

               

           ostatní vyučujúci: Mgr. Katarína Šimčíková

           pedagogický asistent: Mgr. Viera Michalčáková         

                  

           vychovávateľka ŠKD: Anna Lepáčeková  

          

           prevádzkoví pracovníci:

            Anna Rusnáková, učtovníčka

            Lýdia Cencerová, administratívny pracovník

            Marta Martišová, školníčka

            Katarína Dobáková, upratovačka

            Peter Hanzlík, údržbár

 

            Emília Hankovičová, hl. kuchárka

            Elena Mlynáriková, kuchárka

            Dominika Marková, kuchárka

         

 

            

          

 

         

 

História projektu

 

Vznik stránky: 24.1.2011

Aktualizuje: Mgr. Jarmila Šilerová