Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt školské deti gif

 

 Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

 

Prázdniny   Posledný deň pred     Termín prázdnin       Začiatok vyuč. 

                     zač. prázd.                                                  po prázd.

 

letné             28.6.2019 PI          1.7.-31.8.2019                     2.9.2019 PO

 
 

Ďakujeme, že nás nerušíte počas vyučovania.                                               

 

 

  1.h

 2.h 

   3.h 

  4.h 

  5.h 

  6.h 

  7.h 

  8.h 

 od  7.45 8.40    9.40  10.35  11.25  12.20  13.35  14.30
 do  8.30  9.25  10.25  11.20  12.10  13.05 14.20 15.15 

   

V šk. roku 2018/2019 nie sú klasifikované 

etická a náboženská výchova na I. aj II. stupni, 

všetky ostatné výchovy sú klasifikované.

 

Ponuka krúžkovej činnosti

pre  šk.rok 2018/2019, I. aj II. stupeň  ... tu