Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt školské deti gif

          

 

Ďakujeme, že nás nerušíte počas vyučovania.

                                               

 

 

  1.h

 2.h 

   3.h 

  4.h 

  5.h 

  6.h 

  7.h 

  8.h 

 od  7.45 8.40    9.40  10.35  11.25  12.20  13.35  14.30
 do  8.30  9.25  10.25  11.20  12.10  13.05 14.20 15.15 

 

   

V šk. roku 2017/2018 nie sú klasifikované 

 

etická a náboženská výchova na I. aj II. stupni, 

všetky ostatné výchovy sú klasifikované.

 

Ponuka záujmových krúžkov 

pre  šk.rok 2017/2018, I. aj II. stupeň:     tu