Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt školské deti gif

 

 Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

 

Prázdniny   Posledný deň pred     Termín prázdnin       Začiatok vyuč. 

                     zač. prázd.                                                  po prázd.

jesenné        29.10. 2018 PO         31.10-2.11.-2.11.2018        5.11.2018 PO

                                                        30.10. št.sviatok

vianočné      21.12.2018 PO           27.12.2018-7.1.2019           8.1.2019 UT

polročné       31.1.2019 ŠT             1.2.2019 PI                         4.2.2019 PO

jarné BB       1.3.2019 PI                   4.3.-8.3.2019                        11.3.2019 PO

veľkonočné  17.4.2019 ST    18.4.2019-23.4.2019              24.4.2019 ST

letné             28.6.2019 PI          1.7.-31.8.2019                     2.9.2019 PO

 
 

Ďakujeme, že nás nerušíte počas vyučovania.                                               

 

 

  1.h

 2.h 

   3.h 

  4.h 

  5.h 

  6.h 

  7.h 

  8.h 

 od  7.45 8.40    9.40  10.35  11.25  12.20  13.35  14.30
 do  8.30  9.25  10.25  11.20  12.10  13.05 14.20 15.15 

   

V šk. roku 2018/2019 nie sú klasifikované 

etická a náboženská výchova na I. aj II. stupni, 

všetky ostatné výchovy sú klasifikované.

 

Ponuka krúžkovej činnosti

pre  šk.rok 2018/2019, I. aj II. stupeň  ... tu