Prečítali ste si už metodický list Osobnostný rozvoj dieťaťa? Je tu.