Prečítali ste si metodický list Osobnostný rozvoj dieťaťa? Je tu.