Projekty, do ktorých sme sa zapojili:

 
 
  •  Digiškola - video k téme MÁME RADI SLOVENSKO, Obec Banská Belá a blízke okolieŽiaci pod vedením pžna učiteľa Mayera natočili, zostrihali a ozvučli video, ktoré si môžete pozrieť tu:  

      https://www.youtube.com/watch?v=Ta_VTcc12Ys&feature=youtu.be

      https://youtu.be/Z0wxwCYk1lE

      https://youtu.be/EtgvZOqO2Do

 

  • Boli sme úspešní! V rámci projektu sme dostali od Ministerstva školstva zásielku s 1 interaktívnou tabuľou, 1 notebookom, 20 tabletami a Wifi Routerom, všetko v celkovej hodnote vyše 11 000 €. 

 

  • Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, naša materská škola bude vybavená digitálnym setom - interaktívna tabuľa, notebook a farebná tlačiareň.

 

  • Projekty Alf, Raabe, Planéta vedomostí , Bezpečne na internete

 

  • Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí .Škola získa pre VP, kariérneho poradcu, žiakov so ŠVVP a ostatných žiakov prístup k on-line diagnostickým testom a metodikám.

a získa pre VP, kariérneho poradcu, žiakov so ŠVVP a ostatných žiakov zdarma prístup k on-line diagnostickým testom a metodikám.

  • Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.jekt 

     V rámci projektu základná škola získala notebook, hifi súpravu, interaktívnu tabuľu, notebooky pre žiakov do PC učebne 10 ks. MŠ bude mať 1 interaktívnu zostavu.

  

  • Grantový projekt EÚ Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít.        Naša škola je ako jediná v banskoštiavnickom okrese zapojená do tohto projektu EÚ . Čo priniesol prvý rok jeho realizácie?

 

  • Medzinárodný projekt University of Cambridge Esol Examinations Cambridge English penfriends s partnerskými   školami na Cypre, v Mexiku a v Brazílií.

 

  • Projekt Recyklohry, v rámci ktorého zbierame malý elektroodpad a použité batérie.

 

  • Projekt výstavby dopravného ihriska s Elektrárňami Mochovce, kde v hlasovaní zamestnancov EMO Mochovce zvíťazila naša škola a získali sme finančné prostriedky pre vybudovanie dopravného ihriska pri škole. Článok o projekte uverejnený v novinách Slovenských elektrární Mochovce je tu.