Štatút rady školy 

 

Na stretnutí rady školy 20.9.2012 členovia rady školy schválili

štatút rady školy