Školský klub detí 

 

                             S radosťou za poznaním

                                                                
 

Vedúca ŠKD: Anna Lepáčeková (t.č. 0908 529 509)

 

Školský klub detí je určený pre žiakov 1. až 4. ročníka.

 

Ranná smena: 6:30 - 7:30

Popoludňajšia smena:  pondelok -  piatok: 11:25 - 16:00

                                                    

 

Počet prihlásených žiakov: 25

 

Mesačný príspevok na činnosť ŠKD na žiaka na mesiac: 5,00 €

 

Pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia: 3,00 €