Triedy v šk. roku 2017/2018 

                          

     

      V ŠKV

     1. ročník tr.uč. Mgr. Zoltán Mayer

 

     2. ročník tr.uč. Mgr. Zuzana Dobáková 

 

     3. ročník tr.uč. Mgr. Tatiana Labátová

 

     4. ročník tr.uč. Mgr. Simona Cimová

 

    5. ročník tr.uč. Mgr. Jakub Šamo

 

     6. ročník tr.uč. Mgr. Zuzana Mikulčíková

 

       7. ročník tr.uč. Mgr. Anna Trilcová 

 

 Mgr. Jarmila Šilerová  Mgr. Jarmila Šilerová   

     8. ročník tr.uč. Peter Kösegi

 

     9. ročník tr.uč. Mgr. Karin Filipová