Triedy v šk. roku 2018/2019 

                          

     

      V ŠKV

     1. ročník tr.uč. Mgr. Simona Cimová

 

     2. ročník tr.uč. Mgr. Zoltán Mayer

 

     3. ročník tr.uč. Mgr. Zuzana Dobáková 

 

     4. ročník tr.uč. Mgr. Martina Ďuricová

 

    5. ročník tr.uč. Mgr. Karin Filipová

 

     6. ročník tr.uč. Mgr. Jakub Šamo

 

       7. ročník tr.uč. Mgr. Lucia Ivaničová

 

 Mgr. Jarmila Šilerová  Mgr. Jarmila Šilerová   

     8. ročník tr.uč. Mgr. Anna Trilcová 

 

     9. ročník tr.uč. Mgr. Peter Kösegi