Čo sme robili v šk.roku 2018/2019

 

Siedmaci si v novembrovú nedeľu vyšli na turistickú vychádzku. Cestou na Kalváriu sa zabavili a spríjemnili si víkendové chvíle. foto v časti Siedmaci

 

V piatok 16.11. sme si pripomenuli Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu. Žiaci so záujmom sledovali historické udalosti, ktoré predchádzali vyhláseniu 17. novembra za Medzinárodný deň študentstva, ako aj udalosti z roku 1989. foto

 

Naši žiaci sa v priebehu novembra s chuťou pustili do upratovania areálu školy.  foto

 

Po Halloweenskej párty zažili žiaci 5.A a 7.A triedy noc v škole, ktorá bola plná zábavy, súťaží, tanca a smiechu. foto

 

Koncom októbra, tak ako po iné roky, si užili naše deti halloweenske popoludnie. Zabáva sa tentokrát preniesla do školskej jedálne. Masky boli strašidelné a radosť zo zábavy veľká. Halloweenska zábava pokračovala tanecom strašidiel. Neodmysliteľnou súčasťou zábavného popoludnia bolo balenie múmií. Víťazná trojica bola odmenená poukazmi. Veď ktoby nechcel dostať neskúšačika a použiť ho, keď sa v škole skúša učivo. Nezabudnite žiaci, jeho platnosť je obmedzená a neprenosná na inú osobu! Stoličkový tanec pozná asi každý z nás. Niekomu sa neušla ani prvá stolička a niekto získal poslednú. V každom prípade išlo hlavne o zábavu a naši žiaci sa veru vedia zabaviť. Zábava gradovala a na rad prišla súťaž pod názvom Beh strašidiel. Bežať tak, že sa dotýkate podlahy iba pomocou dvoch papierov, to dá fušku. Povyhrýzať do jabĺčka strašidelnú tváričku, to chce predstavivosť a zručnosť. Deti boli skvelé a nezaskočila ich žiadna výzva. Všetko má svoj začiatok aj koniec, preto aj naše zábavné popoludnie sa chýlilo ku koncu. Chválime žiačky a žiakov za nápadité masky. Ďakujeme kolektívu učiteliek a učiteľov za organizáciu a rovnako si ceníme podporu rodičov. Kde je dobrá energia, tam je skvelá zábava. foto

 

Naši ôsmaci a deviataci sa 24.10.2018 zúčastnili Dňa techniky v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom. Ďakujem všetkým zúčastneným za dôstojnú reprezentáciu školy a verím, že tento deň patril k tým zaujímavým. foto

 

Aj tento rok sme si v nedeľu 21.októbra v našej obci pripomenuli sviatok, ktorý svojou dôležitosťou rezonuje v srdciach nás všetkých a pri tejto príležitosti základná škola v spolupráci s obcou pripravila pre našich najstarších spoluobčanov program ku Dňu starších. foto

 

Aj tento rok chystajú družinári darčeky pre svojich starých rodičov. foto v časti Družina

 

Žiaci druhého stupňa navštívili v Uhrovci rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Získali tak nové a hodnotné informácie zo života týchto slávnych osobností nášho národa. foto v časti Exkurzia

 

Na výtvarnom krúžku sme maľovali na polienka a zdobili ich listami. foto

 

Dňa 4.10.2018 sa v našej škole uskutočnila veľká slávnosť - Prvácka pasovačka. Žiaci prvého ročníka plnili rôzne úlohy kráľovnej školy, aby dokázali že sú ozajstní žiaci a zaslúžia si vstúpiť do žiackeho cechu. Všetkým sa to úspešne zdarilo, a tak po zložení sľubu prvákov ich kráľovná za prítomnosti rodičov a pani riaditeľky pasovala za prvákov. Tešíme sa spolu s nimi! Zároveň ďakujeme rodičom, ktorí prispeli deťom na sladkú odmenu. foto v časti Prváci

 

Dňa 28. 9. 2018 sa uskutočnil 1. ročník športového podujatia pod názvom Beh obce Banská Belá. Hlavným sponzorom súťaže bola obec Banská Belá. Na podujatí participovali: pán starosta MVDr. Branislav Babirád, pani riaditeľka PhDr. Ivana Andrášiková, Mgr. Jakub Šamo, ostatní pedagógovia a spolurganizátori. Súťažilo sa v kategóriach chlapci a dievčatá po jednotlivých ročníkoch počnúc najmenšími škôlkármi a končiac deviatakmi. Behu sa zúčastnili žiaci zo ZŠ s MŠ Banská Belá, ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane a KSŠ sv. F. Assiského B. Štiavnica. Ocenených bolo množstvo športovcov, ktorí podali skvelé výkony na dráhe futbalového štadióna ŠK LESY Banská Belá. Športu zdar! foto


V mesiaci september sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň finančnej gramotnosti. Žiaci sa prakticky učili pracovať s peniazmi na školskom trhu. Kým jedna skupina žiakov a žiačok podnikala, druhá skupina žiakov kupovala rôzne produkty na báze dobrovoľnosti. Predávajúci sa snažili zaujať klientov cenami, rozmanitosťou tovaru, prístupom, či motivačnými zľavami. foto

 

Šiestaci a ich praveké hudobné nástroje na hodine hudobnej výchovy. foto v časti  Šiestaci

 

Dňa 26.9.2018 si žiaci 5. a 7. ročníka na hodinách anglického jazyka vypracovali projekty pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.  foto

 

3. septembra 2018 sa v našej škole otvorili brány do nového školského roka. Slávnostný ceremoniál za prítomnosti štátnej hymny viedla pani riaditeľka Andrášiková a pán starosta Babirád. Zaželali žiakom veľa úspechov do nového štartu a učiteľom mnoho trpezlivosti. foto