Čo sme robili v šk.roku 2018/2019

 

Na prvouke druháci skúmali pôdu pod mikroskopom. Malí vedci riešili veľké veci. Príroda totiž skrýva tajomstvá, ktoré treba odhaliť. foto v časti Druháci

 

Po vianočných prázdninách k nám do školy zavítal známy banskoštiavnický raper Wuačkowec. Wuasho pripravil pre žiakov skvelý protidrogový koncert s pesničkami a diskusiou k téme. Odzneli aj známe veci ako BŠ Hills a Psychonaut. foto

 

Radosť,pohoda a vianočná nálada zavládla v ŠKD aj tento rok. foto v časti Družina

 

Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme mali v našej škole Vianočnú akadémiu. Súťažiaci na Miss and Boy predstavili porote svoj šarm a skvelá akcia sa začala. Súťažiace dievčatá a chlapci svojími zručnosťami roztlieskali celú sálu a trojčlenná porota mala čo robiť, aby pridelili spravodlivo body. Úžasná talentová šou bola sprevádzaná spevom, tancom, gymnastikou, či hrou na hudobný nástroj. Dokonca sme tu mali aj kúzelnícku hru s kartami. Porota posudzovala výrečnosť, pohybové zručnosti, či prezentačný nápad. Kým minuloročný titul Boy si obhájil Janko, minuloročnú skvelú Hanku zosadila z trónu Miss rovnako úžasna Vivka. Sympaťakom školy sa stal Šimon. Ďakujeme všetkým súťažiacim za skvelé výkony, pretože málokto dokáže nájsť odvahu postaviť sa pred spolužiakov. Každý, kto dnes zabojoval o titul, bol svojím spôsobom víťaz.  foto v časti Vianoce 2018

 

Dňa 20. decembra 2018 sme si počas vyučovania vypočuli v kostole vianočný koncert. Zazneli známe klasické aj súčasné vianočné hity. Akustika a všadeprítomný duch Vianoc umocnil náš zážitok. foto v časti Vianoce 2018

 

Sniežik sa nám chumelí, druháci sú veselí. Sánkujú sa, bobujú sa a na kopci radujú sa. foto v časti Druháci

 

Ako trávia vianočné sviatky v Austrálii, Amerike či Veľkej Británii sme so žiakmi zisťovali na hodinách anglického jazyka. Pri tejto príležitosti si žiaci vypracovali projekty. foto v časti Anglický jazyk

 

V piatok sme sa opäť po polroku stretli na akcii Dronmaster, kde žiaci súťažili v ovládaní RC modelov cez prekážky na časový limit. Súťažilo sa v kategórii RC modely do 10 rokov, RC modely nad 10 rokov, RC modely dievčatá a drony. Výsledky sa dozviete už zanedlho. foto

 

Prestávka je skvelý relax a žiakov vždy nabije energiou. Kde je najlepšia prestávka? Predsa vonku na školskom dvore. foto

 

Predvianočné obdobie spríjemnila prvákom a druhákom teta spisovateľka Hanka Hanesová svojim rozprávaním príbehu o kocúrikovi Garfieldovi. Až rozprávkový zjav a pútavé rozprávanie deti natoľko zaujal, že si iste radi prečítajú nejaký príbeh či rozpravku aj sami. Aj takto sa snažíme v deťoch prebudiť dychtivosť po čítaní a knihách ako takých. foto

 

Učíme sa hravo - to je naše prvácke heslo najmä na prvouke. Vyrábame projekty v škole, doma, bádame, objavujeme, ochutnávame... A škola nás baví, foto v časti Prváci

 

Dlhoočakávaný Mikuláš rozžiaril deťom oči a rozohrial srdcia. Kým deti sa tešili z darčekov, ich rodičia zase z ich šťastných tvárí. Ďakujeme všetkým zainteresovaným za spoluprácu. foto v časti Vianoce 2018

 

V nedeľu 9. decembra sme zahájili v kultúrnom dome Belianske vianočné trhy. Žiaci s učiteľmi a rodičmi už okolo druhej poobede chystali na predajných miestach vianočné ozdoby, dobroty a rôzne upomienkové predmety. Nechýbala hudba, dobrá nálada, vôňa jedla a nápojov. Ľudia sa opäť po roku stretli v predvianočnej nálade tentokrát už na novootvorenom Novom námestí. foto v časti Vianoce 2018

 

Neodmysliteľnou súčasťou vianočných trhov je vystúpenie detí s vianočnou tematikou. Po iné roky mrazivý predvianočný čas vystriedal dážď, a preto sa muselo vystúpenie presunúť z námestia do kultúrneho domu. Rodičia a návštevníci už netrpezlivo očakávali vystúpenie detí. Žiaci nám predviedli tradičný národný kultúrny program v podobe piesní a tancov s dôrazom na kultúrnu identitu. Na záver vystúpenia prišiel medzi deti dlhoočakávaný Mikuláš s čertom a anjelom, aby potešil darčekmi všetky dobré deti. foto v časti Vianoce 2018

 

Interaktívne vyučovanie na známe témy ako vesmír, či kolobeh vody v prírode, to všetko bolo možné sledovať prostredníctvom mobilného planetária. Žiaci sa oboznamovali s obsahom učiva formou zážitkového vyučovania, počúvali s porozumením, či diskutovali k témam, ktoré bezprostredne ovplyvňujú veci okolo nás v netradičnom prostredí bez školských lavíc. foto

 

6. decembra vo štvrtok k nám do školy zavítal Anjel, Čert a Mikuláš. Nachystané mali vrece so zemiakmi a cibuľou, ale aj sladkú odmenu. Kto poslúchal celý rok, dobre obišiel, kto poslúchal menej, tomu zaštrngala reťaz pri ušiach. foto

 

Na hodine výtvarnej výchovy šiestaci maľovali na sklo. Otvorili si tak nový pohľad na ornamentálnu techniku. fotov časti Výtvarná výchova

 

V novembri sme sa v rámci multimediálneho krúžku vybrali na jesennú turistiku. Neodradilo nás ani chladnejšie počasie. Po kilometroch chôdze popri tajchoch sme sa zohriali v čajovni. Po fyzickej námahe v teple pri jedle a čaji si človek rád spomenie, že práve samotná cesta je cieľ. foto v časti Multimediálny krúžok

 

Na hodine Techniky sme navštívili dielňu p. Dlubača. Jeho zaujímavú tvorbu a tvorivé prostredie sme videli prvý krát, ale určite sa sem chceme vrátiť a vidieť omnoho viac. foto v časti Technika

 

V rámci Školského programu, podporovanému EÚ sme založili Školskú záhradu. Ovocné stromy a kríky vysadili naši deviataci s p. uč. Petrom Kösegim a mladší spolužiaci sa hneď začali starať o to, aby sa jej darilo... foto

 

Doplniť energiu alebo zahnať smäd? Žiadny problém. V našej škole pribudla možnosť občerstviť sa vďaka automatu, v ktorom sú k dispozícii bagety, cukrovinky i nápoje... foto

 

V utorok 20.novembra sa naši ôsmaci a deviataci pod vedením p. uč. Mgr. Petra Kösegiho zúčastnili Burzy stredných škôl v Žiari nad Hronom. V bohatej ponuke prezentačných stánkov stredných škôl nášho kraja získavali cenné informácie o študijných odboroch, podmienkach prijatia aj o možnostiach uplatnenia po absolvovaní. Čas vážneho rozhodnutia sa blíži. Veríme, že táto akcia pomôže našim žiakom vybrať si správne. foto

 

Siedmaci si v novembrovú nedeľu vyšli na turistickú vychádzku. Cestou na Kalváriu sa zabavili a spríjemnili si víkendové chvíle. foto v časti Siedmaci

 

V piatok 16.11. sme si pripomenuli Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu. Žiaci so záujmom sledovali historické udalosti, ktoré predchádzali vyhláseniu 17. novembra za Medzinárodný deň študentstva, ako aj udalosti z roku 1989. foto

 

Naši žiaci sa v priebehu novembra s chuťou pustili do upratovania areálu školy.  foto

 

Po Halloweenskej párty zažili žiaci 5.A a 7.A triedy noc v škole, ktorá bola plná zábavy, súťaží, tanca a smiechu. foto

 

Koncom októbra, tak ako po iné roky, si užili naše deti halloweenske popoludnie. Zabáva sa tentokrát preniesla do školskej jedálne. Masky boli strašidelné a radosť zo zábavy veľká. Halloweenska zábava pokračovala tanecom strašidiel. Neodmysliteľnou súčasťou zábavného popoludnia bolo balenie múmií. Víťazná trojica bola odmenená poukazmi. Veď ktoby nechcel dostať neskúšačika a použiť ho, keď sa v škole skúša učivo. Nezabudnite žiaci, jeho platnosť je obmedzená a neprenosná na inú osobu! Stoličkový tanec pozná asi každý z nás. Niekomu sa neušla ani prvá stolička a niekto získal poslednú. V každom prípade išlo hlavne o zábavu a naši žiaci sa veru vedia zabaviť. Zábava gradovala a na rad prišla súťaž pod názvom Beh strašidiel. Bežať tak, že sa dotýkate podlahy iba pomocou dvoch papierov, to dá fušku. Povyhrýzať do jabĺčka strašidelnú tváričku, to chce predstavivosť a zručnosť. Deti boli skvelé a nezaskočila ich žiadna výzva. Všetko má svoj začiatok aj koniec, preto aj naše zábavné popoludnie sa chýlilo ku koncu. Chválime žiačky a žiakov za nápadité masky. Ďakujeme kolektívu učiteliek a učiteľov za organizáciu a rovnako si ceníme podporu rodičov. Kde je dobrá energia, tam je skvelá zábava. foto

 

Naši ôsmaci a deviataci sa 24.10.2018 zúčastnili Dňa techniky v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom. Ďakujem všetkým zúčastneným za dôstojnú reprezentáciu školy a verím, že tento deň patril k tým zaujímavým. foto

 

Aj tento rok sme si v nedeľu 21.októbra v našej obci pripomenuli sviatok, ktorý svojou dôležitosťou rezonuje v srdciach nás všetkých a pri tejto príležitosti základná škola v spolupráci s obcou pripravila pre našich najstarších spoluobčanov program ku Dňu starších. foto

 

Aj tento rok chystajú družinári darčeky pre svojich starých rodičov. foto v časti Družina

 

Žiaci druhého stupňa navštívili v Uhrovci rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Získali tak nové a hodnotné informácie zo života týchto slávnych osobností nášho národa. foto v časti Exkurzia

 

Na výtvarnom krúžku sme maľovali na polienka a zdobili ich listami. foto

 

Dňa 4.10.2018 sa v našej škole uskutočnila veľká slávnosť - Prvácka pasovačka. Žiaci prvého ročníka plnili rôzne úlohy kráľovnej školy, aby dokázali že sú ozajstní žiaci a zaslúžia si vstúpiť do žiackeho cechu. Všetkým sa to úspešne zdarilo, a tak po zložení sľubu prvákov ich kráľovná za prítomnosti rodičov a pani riaditeľky pasovala za prvákov. Tešíme sa spolu s nimi! Zároveň ďakujeme rodičom, ktorí prispeli deťom na sladkú odmenu. foto v časti Prváci

 

Dňa 28. 9. 2018 sa uskutočnil 1. ročník športového podujatia pod názvom Beh obce Banská Belá. Hlavným sponzorom súťaže bola obec Banská Belá. Na podujatí participovali: pán starosta MVDr. Branislav Babirád, pani riaditeľka PhDr. Ivana Andrášiková, Mgr. Jakub Šamo, ostatní pedagógovia a spolurganizátori. Súťažilo sa v kategóriach chlapci a dievčatá po jednotlivých ročníkoch počnúc najmenšími škôlkármi a končiac deviatakmi. Behu sa zúčastnili žiaci zo ZŠ s MŠ Banská Belá, ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane a KSŠ sv. F. Assiského B. Štiavnica. Ocenených bolo množstvo športovcov, ktorí podali skvelé výkony na dráhe futbalového štadióna ŠK LESY Banská Belá. Športu zdar! foto


V mesiaci september sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň finančnej gramotnosti. Žiaci sa prakticky učili pracovať s peniazmi na školskom trhu. Kým jedna skupina žiakov a žiačok podnikala, druhá skupina žiakov kupovala rôzne produkty na báze dobrovoľnosti. Predávajúci sa snažili zaujať klientov cenami, rozmanitosťou tovaru, prístupom, či motivačnými zľavami. foto

 

Šiestaci a ich praveké hudobné nástroje na hodine hudobnej výchovy. foto v časti  Šiestaci

 

Dňa 26.9.2018 si žiaci 5. a 7. ročníka na hodinách anglického jazyka vypracovali projekty pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.  foto

 

3. septembra 2018 sa v našej škole otvorili brány do nového školského roka. Slávnostný ceremoniál za prítomnosti štátnej hymny viedla pani riaditeľka Andrášiková a pán starosta Babirád. Zaželali žiakom veľa úspechov do nového štartu a učiteľom mnoho trpezlivosti. foto