Čo sme robili v šk.roku 2018/2019

 

Jeden deň mojich rodičov - týmto mottom sme odštartovali program ku Dňu matiek a blížiaceho sa Dňa otcov uplynulú nedeľu v kultúrnom dome. Deti sa svojim vystúpením chceli rodičom nielen poďakovať za lásku, opateru a starostlivosť, ale aj im ukázať, že vedia čo všetko pre nich počas dňa robia. A veľmi si to vážia. A tak sme varili, upratovali, pracovali, hrali sa, čítali rozprávku, i tancovali. Veríme, že program sa všetkým prítomným páčil a ocenili najmä to, že hráme od srdca. foto

 
Aj v našej škole sme si pripomenuli Medzinárodný deň mlieka. V tento "biely deň" sms prišli do školy v bielych tričkách, doniesli si mliečnu desiatu, vyrábali mliečnych maskotov a plagáty, vychutnávali rôzne ochutené mlieka. Trieda s najkrajším maskotom bola odmenená jogurtovou tortou. foto
 

A takéto srdiečka vyrobili družinári pre ostatné mamičky a oteckov na oslavy do Kultúrneho domu. foto v časti Družina

 

Domáci miláčikovia sú pravdepodobne súčasťou každej rodiny. Na Deň Zeme si preto žiaci mohli do školy doniesť zvieratá, aby nám o nich niečo povedali. Mať domáce zviera, to nie je len tak. Musíte sa oň vedieť postarať, poznať jeho potreby a vytvoriť mu vhodné podmienky pre život v zajatí. foto

 

V apríli druháci absolvovali povinný plavecký výcvik. Žiaci sa učili splývať, plavci sa zdokonaľovali v plaveckých štýloch, deti sa saunovali a otužovali. foto v časti Druháci

 

Takéto krásne darčeky pripravili družinári pre svoje mamičky. foto v časti Družina

 

Pietneho zhromaždenia v našej obci pri príležitosti 74. výročia porážky nacistického Nemecka a konca II. sv. vojny sa zúčastnili aj žiaci 3. ročníka. M. Ivaničová a E. Hanesová (žiačka 6. ročníka ) predniesli padlým vojakom krásne básne. foto  

 

Tretiaci si ako odmenu za správanie vybrali návštevu kina. A tak sme v tento voľný deň strávili pekné popoludnie v Banskej Bystrici. Čakanie na film sme si skrátili na preliezkach a po filme sme sa boli občerstviť v McDonalde. Ďakujem p. T. Gemzovi, ktorý pomohol s prepravou detí. foto v časti Tretiaci

 

Prváci v banskobystrickej plavárni - odmena za dodržiavanie triednych pravidiel. Ďakujeme za pomoc zúčastneným rodičom! foto v časti Prváci

 

Žiaci prvého stupňa absolvovali besedu s pani policajtkou na tému Dopravná výchova. foto

 

Už roky mesiac marec spájame nielen s prírochodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateĺ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteĺných spoločníkov mladých čí starých. Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeń slovenských knižníc. Cieĺom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie  a význam. A to si 3.A a 4.A pripomenuli návštevou obecnej knižnice. foto   

 

Prváci s druhákmi cez čitateľský deň navštívili obecnú knižnicu pri príležitosti Dňa knižníc a čitateľskej gramotnosti. V spolupráci s obecnou knižnicou sa oboznámili s literárnymi dielami. Aktivita "čítame so starými rodičmi" mala u žiakov veľký úspech. Ďakujeme. foto

 

Na Deň učiteľov si deviataci symbolicky na jednu vyučovaciu hodinu vyskúšali náš chlebíček každodenný. Zodpovedne sa pripravili a odučili učivo v každej triede. Lepšie je si to raz vyskúšať ako o tom tisíckrát počuť. Deviataci, boli ste skvelí! foto

 

Zažili sme deň v ŠKD plný vitamínov. foto v časti Družina

 

Každoročnú školskú spevácku súťaž Beliansky slávik sme nevynechali ani tento rok. Hudba žije, našťastie, ešte aj v dnešnej mladej generácii, a tak sme sa mohli potešiť výkonom skoro 3 desiatok súťažiacich. Súťažili v kategórii ľudová pieseň , umelá pieseň a duo. Vypočuli sme si aj rôzne žánre podľa výberu súťažiacich - od popu, soulu, blues, hudby z filmu...niektorí sa dokonca sami doprevádzali na hudobných nástrojoch. Všetkým zúčastneným tlieskame za vynikajúce výkony, víťazom blahoželáme! foto


Celá škola prišla v piatok, 22.3.2019, oblečená v modrej farbe, aby si takto žiaci aj učitelia uctili Svetový deň vody. V krátkej prezentácii sme si zopakovali nenahraditeľnosť a vzácnosť tejto čírej tekutiny. Nechýbali ani súťaže, v ktorých samozrejme dominovala voda. foto

 

 PONOŽKOVÁ VÝZVA- aj my sme sa zapojili. foto 

 

Pani Jar sme privítali v našej škole naozaj veľkolepo. Pripravili sme recitačné popoludnie, počas ktorého odznelo nespočetné množstvo básní a rôznych pútavých textov. Ďakujeme všetkým odvážnym recitátorom a víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme! foto

 

Kooperáciu a skupinovú prácu sa snažíme u žiakov pestovať už od 1.ročníka. Prváci si hodinu čítania spestrili bábkovým divadlom. foto v časti Prváci

 

Žongléri z Kyjeva k nám zavítali, aby rozveselili a pobavili deti skvelým programom, a to sa im podarilo. Klasické cirkusové vystúpenie zaujalo a rozveselilo nielen najmenších. Kontakt s publikom doslova dvíhal žiakov zo stoličiek. Bublinková šou je skvelá vec. Umelci z Kyjeva pre deti vykúzlili nespočetné množstvo bublín. Tešilo nás. foto

 

Šiestaci na hodine Biológie vytvárali modely buniek z plastelíny. foto v časti Šiestaci

 

To, že čas niekedy neúprosne letí, sme si mohli overiť počas lyžiarskeho výcviku v stredisku Ski Krahule v dňoch 4. až 8. februára 2019. Dlho očakávaný pobyt, na ktorý sme sa všetci tešili, začal vystúpením z autobusu pod bielou zjazdovkou, na ktorú sme niektorí hľadeli s rešpektom, iní s nadšením. V priebehu piatich dní pod modrou oblohou a slnkom zaliatych kopcov sa nám podarilo naučiť sa lyžovať, zdokonaliť si štýl a užiť si večernú atmosféru lyžovania. Dôkazom, že sme nestrácali čas, sú naše certifikáty absolventov lyžiarskeho kurzu, na ktorých väčšina z nás dosiahla stupeň expert alebo pokročilý lyžiar. Oveľa dôležitejšie je ale to, že tých pár dní sme si užili v kruhu priateľov v dobrej nálade a zažili sme veľa veselých zážitkov. Náš vzťah k športu a k prírode sa upevnil. Sme lyžiari...foto

 

Na konci prvého polroka pred odovzdávaním výpisov známok sme mali v škole fašiangový karneval. Masky sa predstavili po triedach a zábava mohla začať. Ťahanie cukríkov nitkami v ústach dalo zabrať. V ďalšej súťaži žiaci bežali štafetu s vajíčkom na lyžičke. Tanec s balónmi nemohol chýbať na podujatiach ako je toto. Stoličkový tanec rozpumpoval vášne a zasúťažili si všetci. Na záver sme sa vybrali do tried pre odmenu za našu prácu v prvom polroku. foto

 

Naši šikovní piataci si veľmi dobre poradili so zadaním projektovej úlohy na geografiu. Vytvorili nádherné modely sopiek. Nech sa páči, posúďte sami. foto v časti Geografia

 

Prváci a ich predčasná odmena za vysvedčenie - sánkovačka a hry na snehu. foto v časti Prváci.

 

Po vyučovaní druháci s pánom učiteľom využili slnečné mrazivé počasie, aby si zakorčuľovali na jazierku. Ani siedmaci neodolali ľadovému pokušeniu a v piatok po vyučovaní si spoločne zakorčuľovali. Piataci boli na ľade počas triednickej hodiny foto v časti Druháci, Piataci a Siedmaci

 

Na prvouke druháci skúmali pôdu pod mikroskopom. Malí vedci riešili veľké veci. Príroda totiž skrýva tajomstvá, ktoré treba odhaliť. foto v časti Druháci

 

Po vianočných prázdninách k nám do školy zavítal známy banskoštiavnický raper Wuačkowec. Wuasho pripravil pre žiakov skvelý protidrogový koncert s pesničkami a diskusiou k téme. Odzneli aj známe veci ako BŠ Hills a Psychonaut. foto

 

Radosť,pohoda a vianočná nálada zavládla v ŠKD aj tento rok. foto v časti Družina

 

Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme mali v našej škole Vianočnú akadémiu. Súťažiaci na Miss and Boy predstavili porote svoj šarm a skvelá akcia sa začala. Súťažiace dievčatá a chlapci svojími zručnosťami roztlieskali celú sálu a trojčlenná porota mala čo robiť, aby pridelili spravodlivo body. Úžasná talentová šou bola sprevádzaná spevom, tancom, gymnastikou, či hrou na hudobný nástroj. Dokonca sme tu mali aj kúzelnícku hru s kartami. Porota posudzovala výrečnosť, pohybové zručnosti, či prezentačný nápad. Kým minuloročný titul Boy si obhájil Janko, minuloročnú skvelú Hanku zosadila z trónu Miss rovnako úžasna Vivka. Sympaťakom školy sa stal Šimon. Ďakujeme všetkým súťažiacim za skvelé výkony, pretože málokto dokáže nájsť odvahu postaviť sa pred spolužiakov. Každý, kto dnes zabojoval o titul, bol svojím spôsobom víťaz.  foto v časti Vianoce 2018

 

Dňa 20. decembra 2018 sme si počas vyučovania vypočuli v kostole vianočný koncert. Zazneli známe klasické aj súčasné vianočné hity. Akustika a všadeprítomný duch Vianoc umocnil náš zážitok. foto v časti Vianoce 2018

 

Sniežik sa nám chumelí, druháci sú veselí. Sánkujú sa, bobujú sa a na kopci radujú sa. foto v časti Druháci

 

Ako trávia vianočné sviatky v Austrálii, Amerike či Veľkej Británii sme so žiakmi zisťovali na hodinách anglického jazyka. Pri tejto príležitosti si žiaci vypracovali projekty. foto v časti Anglický jazyk

 

V piatok sme sa opäť po polroku stretli na akcii Dronmaster, kde žiaci súťažili v ovládaní RC modelov cez prekážky na časový limit. Súťažilo sa v kategórii RC modely do 10 rokov, RC modely nad 10 rokov, RC modely dievčatá a drony. Výsledky sa dozviete už zanedlho. foto

 

Prestávka je skvelý relax a žiakov vždy nabije energiou. Kde je najlepšia prestávka? Predsa vonku na školskom dvore. foto

 

Predvianočné obdobie spríjemnila prvákom a druhákom teta spisovateľka Hanka Hanesová svojim rozprávaním príbehu o kocúrikovi Garfieldovi. Až rozprávkový zjav a pútavé rozprávanie deti natoľko zaujal, že si iste radi prečítajú nejaký príbeh či rozpravku aj sami. Aj takto sa snažíme v deťoch prebudiť dychtivosť po čítaní a knihách ako takých. foto

 

Učíme sa hravo - to je naše prvácke heslo najmä na prvouke. Vyrábame projekty v škole, doma, bádame, objavujeme, ochutnávame... A škola nás baví, foto v časti Prváci

 

Dlhoočakávaný Mikuláš rozžiaril deťom oči a rozohrial srdcia. Kým deti sa tešili z darčekov, ich rodičia zase z ich šťastných tvárí. Ďakujeme všetkým zainteresovaným za spoluprácu. foto v časti Vianoce 2018

 

V nedeľu 9. decembra sme zahájili v kultúrnom dome Belianske vianočné trhy. Žiaci s učiteľmi a rodičmi už okolo druhej poobede chystali na predajných miestach vianočné ozdoby, dobroty a rôzne upomienkové predmety. Nechýbala hudba, dobrá nálada, vôňa jedla a nápojov. Ľudia sa opäť po roku stretli v predvianočnej nálade tentokrát už na novootvorenom Novom námestí. foto v časti Vianoce 2018

 

Neodmysliteľnou súčasťou vianočných trhov je vystúpenie detí s vianočnou tematikou. Po iné roky mrazivý predvianočný čas vystriedal dážď, a preto sa muselo vystúpenie presunúť z námestia do kultúrneho domu. Rodičia a návštevníci už netrpezlivo očakávali vystúpenie detí. Žiaci nám predviedli tradičný národný kultúrny program v podobe piesní a tancov s dôrazom na kultúrnu identitu. Na záver vystúpenia prišiel medzi deti dlhoočakávaný Mikuláš s čertom a anjelom, aby potešil darčekmi všetky dobré deti. foto v časti Vianoce 2018

 

Interaktívne vyučovanie na známe témy ako vesmír, či kolobeh vody v prírode, to všetko bolo možné sledovať prostredníctvom mobilného planetária. Žiaci sa oboznamovali s obsahom učiva formou zážitkového vyučovania, počúvali s porozumením, či diskutovali k témam, ktoré bezprostredne ovplyvňujú veci okolo nás v netradičnom prostredí bez školských lavíc. foto

 

6. decembra vo štvrtok k nám do školy zavítal Anjel, Čert a Mikuláš. Nachystané mali vrece so zemiakmi a cibuľou, ale aj sladkú odmenu. Kto poslúchal celý rok, dobre obišiel, kto poslúchal menej, tomu zaštrngala reťaz pri ušiach. foto

 

Na hodine výtvarnej výchovy šiestaci maľovali na sklo. Otvorili si tak nový pohľad na ornamentálnu techniku. fotov časti Výtvarná výchova

 

V novembri sme sa v rámci multimediálneho krúžku vybrali na jesennú turistiku. Neodradilo nás ani chladnejšie počasie. Po kilometroch chôdze popri tajchoch sme sa zohriali v čajovni. Po fyzickej námahe v teple pri jedle a čaji si človek rád spomenie, že práve samotná cesta je cieľ. foto v časti Multimediálny krúžok

 

Na hodine Techniky sme navštívili dielňu p. Dlubača. Jeho zaujímavú tvorbu a tvorivé prostredie sme videli prvý krát, ale určite sa sem chceme vrátiť a vidieť omnoho viac. foto v časti Technika

 

V rámci Školského programu, podporovanému EÚ sme založili Školskú záhradu. Ovocné stromy a kríky vysadili naši deviataci s p. uč. Petrom Kösegim a mladší spolužiaci sa hneď začali starať o to, aby sa jej darilo... foto

 

Doplniť energiu alebo zahnať smäd? Žiadny problém. V našej škole pribudla možnosť občerstviť sa vďaka automatu, v ktorom sú k dispozícii bagety, cukrovinky i nápoje... foto

 

V utorok 20.novembra sa naši ôsmaci a deviataci pod vedením p. uč. Mgr. Petra Kösegiho zúčastnili Burzy stredných škôl v Žiari nad Hronom. V bohatej ponuke prezentačných stánkov stredných škôl nášho kraja získavali cenné informácie o študijných odboroch, podmienkach prijatia aj o možnostiach uplatnenia po absolvovaní. Čas vážneho rozhodnutia sa blíži. Veríme, že táto akcia pomôže našim žiakom vybrať si správne. foto

 

Siedmaci si v novembrovú nedeľu vyšli na turistickú vychádzku. Cestou na Kalváriu sa zabavili a spríjemnili si víkendové chvíle. foto v časti Siedmaci

 

V piatok 16.11. sme si pripomenuli Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu. Žiaci so záujmom sledovali historické udalosti, ktoré predchádzali vyhláseniu 17. novembra za Medzinárodný deň študentstva, ako aj udalosti z roku 1989. foto

 

Naši žiaci sa v priebehu novembra s chuťou pustili do upratovania areálu školy.  foto

 

Po Halloweenskej párty zažili žiaci 5.A a 7.A triedy noc v škole, ktorá bola plná zábavy, súťaží, tanca a smiechu. foto

 

Koncom októbra, tak ako po iné roky, si užili naše deti halloweenske popoludnie. Zabáva sa tentokrát preniesla do školskej jedálne. Masky boli strašidelné a radosť zo zábavy veľká. Halloweenska zábava pokračovala tanecom strašidiel. Neodmysliteľnou súčasťou zábavného popoludnia bolo balenie múmií. Víťazná trojica bola odmenená poukazmi. Veď ktoby nechcel dostať neskúšačika a použiť ho, keď sa v škole skúša učivo. Nezabudnite žiaci, jeho platnosť je obmedzená a neprenosná na inú osobu! Stoličkový tanec pozná asi každý z nás. Niekomu sa neušla ani prvá stolička a niekto získal poslednú. V každom prípade išlo hlavne o zábavu a naši žiaci sa veru vedia zabaviť. Zábava gradovala a na rad prišla súťaž pod názvom Beh strašidiel. Bežať tak, že sa dotýkate podlahy iba pomocou dvoch papierov, to dá fušku. Povyhrýzať do jabĺčka strašidelnú tváričku, to chce predstavivosť a zručnosť. Deti boli skvelé a nezaskočila ich žiadna výzva. Všetko má svoj začiatok aj koniec, preto aj naše zábavné popoludnie sa chýlilo ku koncu. Chválime žiačky a žiakov za nápadité masky. Ďakujeme kolektívu učiteliek a učiteľov za organizáciu a rovnako si ceníme podporu rodičov. Kde je dobrá energia, tam je skvelá zábava. foto

 

Naši ôsmaci a deviataci sa 24.10.2018 zúčastnili Dňa techniky v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom. Ďakujem všetkým zúčastneným za dôstojnú reprezentáciu školy a verím, že tento deň patril k tým zaujímavým. foto

 

Aj tento rok sme si v nedeľu 21.októbra v našej obci pripomenuli sviatok, ktorý svojou dôležitosťou rezonuje v srdciach nás všetkých a pri tejto príležitosti základná škola v spolupráci s obcou pripravila pre našich najstarších spoluobčanov program ku Dňu starších. foto

 

Aj tento rok chystajú družinári darčeky pre svojich starých rodičov. foto v časti Družina

 

Žiaci druhého stupňa navštívili v Uhrovci rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Získali tak nové a hodnotné informácie zo života týchto slávnych osobností nášho národa. foto v časti Exkurzia

 

Na výtvarnom krúžku sme maľovali na polienka a zdobili ich listami. foto

 

Dňa 4.10.2018 sa v našej škole uskutočnila veľká slávnosť - Prvácka pasovačka. Žiaci prvého ročníka plnili rôzne úlohy kráľovnej školy, aby dokázali že sú ozajstní žiaci a zaslúžia si vstúpiť do žiackeho cechu. Všetkým sa to úspešne zdarilo, a tak po zložení sľubu prvákov ich kráľovná za prítomnosti rodičov a pani riaditeľky pasovala za prvákov. Tešíme sa spolu s nimi! Zároveň ďakujeme rodičom, ktorí prispeli deťom na sladkú odmenu. foto v časti Prváci

 

Dňa 28. 9. 2018 sa uskutočnil 1. ročník športového podujatia pod názvom Beh obce Banská Belá. Hlavným sponzorom súťaže bola obec Banská Belá. Na podujatí participovali: pán starosta MVDr. Branislav Babirád, pani riaditeľka PhDr. Ivana Andrášiková, Mgr. Jakub Šamo, ostatní pedagógovia a spolurganizátori. Súťažilo sa v kategóriach chlapci a dievčatá po jednotlivých ročníkoch počnúc najmenšími škôlkármi a končiac deviatakmi. Behu sa zúčastnili žiaci zo ZŠ s MŠ Banská Belá, ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane a KSŠ sv. F. Assiského B. Štiavnica. Ocenených bolo množstvo športovcov, ktorí podali skvelé výkony na dráhe futbalového štadióna ŠK LESY Banská Belá. Športu zdar! foto


V mesiaci september sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň finančnej gramotnosti. Žiaci sa prakticky učili pracovať s peniazmi na školskom trhu. Kým jedna skupina žiakov a žiačok podnikala, druhá skupina žiakov kupovala rôzne produkty na báze dobrovoľnosti. Predávajúci sa snažili zaujať klientov cenami, rozmanitosťou tovaru, prístupom, či motivačnými zľavami. foto

 

Šiestaci a ich praveké hudobné nástroje na hodine hudobnej výchovy. foto v časti  Šiestaci

 

Dňa 26.9.2018 si žiaci 5. a 7. ročníka na hodinách anglického jazyka vypracovali projekty pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.  foto

 

3. septembra 2018 sa v našej škole otvorili brány do nového školského roka. Slávnostný ceremoniál za prítomnosti štátnej hymny viedla pani riaditeľka Andrášiková a pán starosta Babirád. Zaželali žiakom veľa úspechov do nového štartu a učiteľom mnoho trpezlivosti. foto