Výpočet výšky stravného na mesiac  september 

Oznámenie o zmene výšky stravného tu