Výpočet výšky stravného na mesiac 

            jún