Zápisnice zo zasadnutia rady školy 

 

Výročná správa rok 2018

 

Zápisnica č.3 šk. rok 2017-18 z 13.3.2018

Zápisnica č.2 šk. rok 2017-18 z 16.11.2017

Zápisnica č.1 šk. rok 2017-18 z 11.9.2017

Výročná správa rok 2017

 

Odpoveď OÚ na žiadosť rady školy je tu

 

Zápisnica č.3 šk. rok 2016-17 z 3.5.2017

Zápisnica č.2 šk. rok 2016-17 z 1.2.2017

Zápisnica č.1 šk. rok 2016-17 z 19.10.2016

 
 

Zápisnica č.2  šk. rok 2015-16 z 21.6.2016

Zápisnica č.1 šk. rok 2015-16 z  21.9.2015 

 

Zápisnica č.2 šk.rok 2014-15 z 2.3.2015 

Zápisnica č.1 šk.rok 2014-15 z 22.9.2014

 
 

Zápisnica č.3 šk.rok 2013-14 z 24.4.2014 

Zápisnica č.2 šk.rok 2013-14 z 28.1.2014

Zápisnica č.1 šk.rok 2013-14 z 24.9.2013

 

Zápisnica č.4 šk.rok 2012-13 z 18.6.2013

Zápisnica č.3 šk.rok 2012-13 z 12.2.2013

Zápisnica č.2 šk.rok 2012-13 z  27.11.2012  

Zápisnica č.1 šk.rok 2012-13 z 20.9.2012

 

Zápisnica z volieb do rady školy z 8.6.2012

Zápisnica č.2 šk.rok 2011-12 z 24.4.2012

    

Zápisnica č.1 šk.rok 2011-12 z 13.10.2011

 

Zápisnica č.3 šk.rok 2010-11 z 26.5.2011

Zápisnica č.2 šk.rok 2010-11 z 2.2.2011

Zápisnica č.1 šk.rok 2010-11 z 27.9.2010 

 

Zápisnica č.2 šk.rok 2009-10 z 15.2.2010

Zápisnica č.1  šk.rok 2009-10 z 23.9.2009