Na krúžku šikovných rúk sa pieklo, robili tašky...